Molen De Leeuw / Zeyster molen (2e), Zeist

Zeist, Utrecht
v

korte karakteristiek

naam
De Leeuw / Zeyster molen (2e)
modeltype
Ronde molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
11357
oude dbnr.
V11078
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Zeist
plaatsaanduiding
Molenweg
gemeente
Zeist, Utrecht
streek
Kromme Rijnstreek
kadastrale aanduiding 1811-1832
Zeist E (3) 101 Johannes van Altena, molenaar
geo positie
X: 145260, Y: 454349
N: 52.07733, O: 5.24513

constructie

modeltype
Ronde molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
gesloopt
eigendomshistorie

1771 kaart Beek en Rooyen ronde stenen grondzeiler op perceel Zeyster moolen
1772 Tirion vermeldt op blz 347 in voetnoot molen in Zeist
1800 in reisverslag: Zeist heeft koren en oliemolen
1805 Carte du Camp de Utrecht met molenteken
1754 molenaar Pieter van Maurik, Bastiaan is bakker
1756 molenaar Jasper van Maurik
1770 / 1771 Pieter van Maurik half jaar Claas Oostrum
1772 / 1774 molenaar Aart Vergeer tot overlijden
1775 / 1776-1781 molenaar Dirk van Amerongen
1781 / 1782 molenaar Joost Stout
1782 / 1783-1797 molenaar Maas Versteeg
1797 molenaar Hermanus van Maurik
1798 / 1805 molenaar Dirk van Viegen
1805 molenaar Johannis (van) Altena
1808 niemand vermeld
1809 molenaar Cornelis Veenendaal
1817 testament sinds 1807 eigenaar Johannes van Laer Heer van Zeist uit nalatenschap van zijn ouders als deel van Blikkenburg, mogelijk sinds 1681 eigendom
1818 verkoop steene windkoornmoolen met woning, schuur, berg en aanliggende tuin verhuurd aan Johannis
01-11-1823 van Altena tot  1818-1831 Johannis van Altena molenaar in ronde stenen bovenkruier met een houten zwichtstelling op gravure Sparrenheuvel door M Mouret ca 1829
1846 molenaarknecht Hendrik Schuurman (1811 zoon molenaar Doorn / 18-3-1887 Zeist) 

ca 1850 molen van Blank aan de Molenweg, kort daarna afgebroken?? ca 1867 niet meer op plattegrond Zeist

geschiedenis

24-08-1771 : Schuldbekentenis Samenvatting: f.1000,- vanwege restant kooppenningen van een korenmolen in Zeist

09-07-1777 : Schuldenaar: Nicolaas Oostrum of Oostrom?? Schuldeiser: Dirk de Waal Bijzonderheden: kwitantie d.d. 9-7-1777
12-05-1784 : Maas Versteeg, molenaar te Zeist.
De eigenaar in 1817, Everard Cornelis Schröder, was ook betrokken bij de ros-oliemolen aan de Eng
(Tenbruggencatenummer 15387).
??01-12-1788 : Het verzoek van Cornelis Amoureus als voogd van kinderen van Nicolaas Oostrum om hun deel in een molen te Utrecht over te mogen dragen aan een ander kind, wordt door een commissie bestudeerd provincie utrecht?? ?? Molen De Koning, Amersfoort
14-03-1805: Gijsbert van Viegen, molenaar te Bunnik, doneert aan zijn zoon Dirk van Viegen, molenaar te Zeist, de molen met toebehoren te Bunnik.

De eigenaar in 1817, Everard Cornelis Schröder, was ook betrokken bij de ros-oliemolen aan de Eng (Tenbruggencatenummer 15387).
Bron: Galis, K.W, "De M's van Zeist" 1981 p. 21.

1846-1855: In de periode 1846 tot 1855 was Hendrik Schuurman (1811–1887), gehuwd met Geertrui van Dijk (1812–1880), molenaar van de molen aan de Molenweg. Deze was eigendom van Everard Schröder. In 1855 werd Hendrik de eerste molenaar van de nieuw gebouwde molen ‘’t Klompje’ aan de Koppeldijk 1832 eigendom Johannes van Altena, molenaar.

Aanvankelijk werkte Gerard Cornelis van Altena (1809–1856) als molenaar op molen ‘De Leeuw’ aan de
Molenweg, eerst samen met zijn vader Johannes van Altena (1775–1849) en na diens vertrek uit Zeist in
1834, alleen. In 1836 werd de molen door Johannes van Altena verkocht aan Willem J.A. van Romondt, die
hem al snel daarna overdeed aan Everard Schröder

Uit een advies van de gemeente Zeist aan gedeputeerde staten van Utrecht op een verzoek van molenaar Altena, huurder van de molen aan de Molenweg, om een nieuwe molen te mogen bouwen aan de Voorheuvel, hoek Jagerlaan, blijkt dat in het voorjaar van 1845 de molen probeerde te verkopen en deze in publieke veiling had opgehouden voor f 21.000,--.

In het gunstige advies van de gemeente Zeist wordt onder meer overwogen: "dat een dusdanige som, gevoegd bij de ongunstige ligging van de molen met betrekking tot de wind en in aanmerking nemende dat er slechts een halve bunderland bij behoort, oneindig veel te hoog is; "dat de molen niet meer in huur is en verzoeker door die omstandigheid geheel van zijn brood is verstoken . De molen was er blijkbaar niet zo best meer aan toe….
bron: Seijst 1971-2, 3 en 4 en verder Zeister Molens door K.W. Galis
Koppeldijk no 11 sectie G no 1128