Polder op de wal

Oudega/ Aldegea, Fryslân
verdwenen molen

foto gezocht

korte karakteristiek

naam
Polder op de wal
modeltype
Tjasker
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate Nr
11292

locatie

plaats
Oudega/ Aldegea
plaats aanduiding
aan de zuidzijde van het dorp
gemeente
Smallingerland, Fryslân
geo positie
X: 196.021, Y: 570.684
N: 53.12136, O: 5.99995

levensloop

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwijningsjaar

constructie

modeltype
Tjasker
krachtbron
wind
functie

geschiedenis

Nieuwsblad van Friesland, 2 februari 1907:
Te koop: wegens aanschaffing van een windmotor, een in besten staat verkeerenden Jasker, staande in den polder op de wal te Oudega (Small.) Te bevragen bij H. Kiers, directeur zuivelfabiek te Oudega (Small.)
Dick Bunskoeke, 29 mei 2014.

De straten Fabrykswei en Op 'é Wâl duiden de ligging van het poldertje aan.

aanvullingen

trivia
De locatie is ruw geschat naar de waterstaatskaart van 1922, op geen andere kaart hier een molen aangetroffen.
advertentie afbeelding