Molen De Haensmole, Grou (Grouw)

Grou (Grouw), Fryslân
b

korte karakteristiek

naam
De Haensmole
modeltype
Spinnenkop, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
herbouwd
2007
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Bemalen van eiland De Burd op vrijwillige basis

adres
Burd 5-B
9001 ZV Grou
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Haensmole via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
10680
oude dbnr.
B75
Meest recente aanpassing
| Foto
media-bestand
Molen 10680 De Haensmole (Grou (Grouw))
Marco de Vries (18-4-2008).
De molen hersteld en wel op de nieuwe plaats!

locatie

plaats
Grou (Grouw)
plaatsaanduiding
gemeente
Leeuwarden, Fryslân
kadastrale aanduiding
Gemeente Grouw, sectie C, nr. 1720
geo positie
X: 186755, Y: 569139
N: 53.10811, O: 5.86139
biotoopwaarde
3 (matig)
landschappelijke waarde
Groot

contact en bezoek

bezoek/postadres
Burd 5-B
9001 ZV Grou
molenaar
Rien van Schaijck
telefoon
06-8205 8620
e-mail

website
social media
open voor publiek
nee
gericht op scholen
nee
bijzonderheden

constructie

modeltype
Spinnenkop, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
Ondertoren gedekt met dakpannen
kap
Gedekt met houten delen
inrichting

Vijzel

plaats bediening
grondzeiler
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
Zetelkruiwerk; kruihaspel
vlucht
12,40 m.
vang
zie 'Geschiedenis'
overbrenging

Bovenwiel 28 kammen
Bovenbonkelaar 15 kammen, steek 13,0 cm.
Rest gaandewerk niet niet bekend

hoogte
wiekvorm
Oud-Hollands met a-symmetrisch getimmerde achterzomen
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
onbekend ✉︎ g.n. binnen 2007 2007 binnen aanw. 12,40
onbekend ✉︎ g.n. buiten 2007 2007 buiten aanw. 12,40
wiekverbeteringen

Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
onbekend ✉︎ g.n. 2007 2007 aanw.
Gieterij Hardinxveld ✉︎ 24 1987 1987? 2004
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Bemalen van eiland De Burd op vrijwillige basis

omwentelingen
geschiedenis

Deze poldermolen dateert in oorsprong vermoedelijk uit de 18e eeuw. De molen bemaalde voorheen de Gallelannen maar draaide tenslotte alleen nog voor de prins.

Vanouds was de molen gelegen op de hoek van het Pikmeer en het Prinses Margrietkanaal te Grou. Uitgediend als poldermolen bleef dit als zodanig een baken voor de scheepvaart. De provincie Friesland was indertijd ook eigenaar.

In de nacht van 9 op 10 januari 2004 bleek hoe kwetsbaar die plaats was: een uit koers gelopen binnenvaarttanker liep op de wal en overvoer daarbij de molen. Als gevolg werd deze vrijwel geheel vernield.

Duidelijk werd, dat een eventuele herbouw plaats moest vinden op een andere locatie; de Stichting De Fryske Mole had daar al eerder voorstellen toe gedaan.
Herbouw volgde aan de noordwestkant van eiland De Burd, bij de inham van het Biggemeer. Op 1 oktober 2007 werden een nieuw bovenhuis en houten as aangebracht. De Haensmole kwam na herbouw in handen van de Stichting Poldermolens De Lege Midden. 

Deze spinnekop is gebouwd op vier klippen zonder veldmuren en heeft geen volledig ondertafelement. Alleen bij het NW en ZO-veld is er een verbinding tussen de stijlen. De balken liggen op kliphouten. De vang is uitgevoerd als een soort stutvang, sommigen spreken van een "lipvang", een constructie die op molens in Nederland niet (meer) voorkomt.

 

foto's

foto's