Molen Rosmolen van Hendrik Boxsman, Culemborg

Culemborg, Gelderland
v

korte karakteristiek

naam
Rosmolen van Hendrik Boxsman
modeltype
rosmolen
functie
oliemolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
10639
oude dbnr.
V12100
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Culemborg
plaatsaanduiding
't Jach
gemeente
Culemborg, Gelderland
streek
Betuwe
kadastrale aanduiding 1811-1832
Culemborg I (1) 672 Hendrik Boxsman, rentenier
geo positie
X: 143790, Y: 440825
N: 51.95575, O: 5.22413

constructie

modeltype
rosmolen
krachtbron
spierkracht
functie
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis
Na het verdwijnen van de standerdmolen werd in 1757 op ongeveer dezelfde plaats een ros-oliemolen gebouwd. Deze rosmolen moet voor of uiterlijk in 1833 zijn gesloopt, want in dat jaar liet de ondernemer W.F. van Dort ter plaatse een aardappelstroopfabriek oprichten. Mede door het mislukken van de aardappeloogst in 1845 was dit bedrijf echter geen lang leven beschoren, en in 1848 wordt hij voor het laatst vermeld.

In 1853 liet J.H. van Soelen uit Tiel op dit perceel de thans nog bestaande stenen stellingmolen De Hoop bouwen.

Bron: P.J.W. Beltjes en P.W. Schipper, Culemborg. Beeld van een stad. R.H.C. van Maanen, `Een aardappelstroopfabriek te Culemborg´, in: Culemborgse Voetnoten (1998)20.
Informatie van Hans Läger, 1 september 2005.

aanvullingen

trivia
Adv. Opregte Haarlemsche Courant, 12-07-1842

De Notarissen J.G. van Kesteren en H.C. van der Meer, te Culemborg, zullen wegens verandering van Affaire, aldaar op Dinsdag den 19den Julij 1842, in het Veerhuis ter inzetting en op Dingsdag den 26sten derzelfde maand, in het wapen van Gelderland, beide des namiddags om 5 ure, bij finale slag verkoopen:
Een sedert vele jaren gedreven PAARDEN-OLIE-ROSMOLEN en ERVEN in de Meent, en bovendien voorzien van Stalling voor 7 Paarden, Hooizolder en bergplaats voor 140 Vaten Olie, 30.000 Koeken en 20 Lasten Zaad, zullende alle de tot deze Olie-Molen behoorende Gereedschappen door den Kooper moeten overgenomen worden.

Het is niet helemaal zeker of deze advertentie bij deze olierosmolen hoort, of bij dbnr 12101