Molen Rentmeester, Menaam (Menaldum)

Menaam (Menaldum), Fryslân
b

korte karakteristiek

naam
Rentmeester
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
herbouwd
1981
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Bemalen van de Zuidoosterpolder op vrijwillige basis

adres
Mieddyk 41
9036 LC Meenaam
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van Rentmeester via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
10244
oude dbnr.
B104
Meest recente aanpassing
| Overig
media-bestand
Molen 10244 Rentmeester (Menaam (Menaldum))
Stefan Teeling (1-7-2012).

locatie

plaats
Menaam (Menaldum)
plaatsaanduiding
gemeente
Waadhoeke, Fryslân
kadastrale aanduiding
Gemeente Dronrijp, sectie A, nr. 851
geo positie
X: 174354, Y: 580304
N: 53.20902, O: 5.67689
biotoopwaarde
5 (goed)
landschappelijke waarde
Zeer groot

contact en bezoek

bezoek/postadres
Mieddyk 41
9036 LC Meenaam
molenaar
J. Baas / G. Osinga
telefoon
social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
nee
open op zondag
nee
op afspraak
ja
openingstijden

Als de molen draait (vaak een morgen of middag op werkdagen) en op afspraak.

toegangsprijzen
winkelinformatie
meelverkoop
nee
museuminformatie
gericht op scholen
nee
bijzonderheden

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
kenmerken
functie
romp
Houten achtkant, gedekt met riet, met stenen veldmuren
kap
Gedekt met riet
inrichting

Houten vijzel, Ø 1,27 m. met drie gangen.

versieringen

Eenvoudige baard, wit geverfd, met de opschriften '1833' '1982' en 'Rentmeester'.

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Neutenkruiwerk met 18 neuten; kruilier
vlucht
15,50 m.
vang
Vlaamse vang; 5 vaste stukken. Vangbalk met duim; vangstok. Pal.
overbrenging

Bovenwiel 47 kammen
Bovenbonkelaar 24 kammen, steek 9,5 cm.
Onderwiel 31 kammen
Vijzelwiel 32 kammen, steek 10,0 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 1,90

hoogte
wiekvorm
Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Beijk ✉︎ 64 binnen 2022 2023 binnen aanw. 15,50
Beijk ✉︎ 65 buiten 2022 2023 buiten aanw. 15,50
Buurma ✉︎ 116 buiten 1981 1982 buiten 2023 15,00
Buurma ✉︎ 117 binnen 1981 1982 binnen 2023 15,00
Pot ✉︎ ? binnen ? binnen 1981< 15,00
Pot ✉︎ ? buiten ? buiten 1981< 15,00
wiekverbeteringen

Deze molen was op de vorige locatie voorzien van zelfzwichting (met Oud-Hollandse voorzomen). Bij de overplaatsing is gekozen voor Oud-Hollands met zeilen.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
Koning ✉︎ 148 1907 aanw.
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Bemalen van de Zuidoosterpolder op vrijwillige basis

molenmaker
? (1857) Fa. Tacoma, Stiens (1981)
omwentelingen
geschiedenis

De molen is afkomstig uit de voormalige Noorderpolder bij Dronrijp. Daar had de molen op een zeker moment geen bestemming meer en stond vervallen te wachten op een betere toekomst.

Dat laatste werd werkelijkheid toen de molen in 1981 verplaatst werd naar zijn huidige plek: de molen werd toen tevens gerestaureerd en volledig maalvaardig gemaakt.
In mei 2012 werd een nieuwe houten vijzel geplaatst.

Op 23 februari 2013 brak tijdens het malen één van de bouten waarmee de vang in het rechtervoeghout verankerd zit. Als gevolg ging een deel van de vang slepen en ontstond het begin van een brand. Molenaar Stefan Teeling loste het goed op door vang en bovenwiel met water te koelen en vervolgens de molen uit de wind te kruien. De gewaarschuwde brandweer zorgde dat de kap verder tijdelijk nat werd gehouden en verrichtte enige nacontroles. 

In het najaar van 2022 stelde men vast dat beide roeden en het hekwerk niet meer in behoorlijke staat verkeerden, waarna men aan de slag ging om fondsen te werven voor nieuwe roeden. Nadat deze waren besteld, zijn zij op 22 mei 2023 gestoken.

 

aanvullingen

toelichting naam

De naam 'Rentmeester' is gegeven na de overplaatsing van 1981.
N.B. Het is "Rentmeester", niet "De Rentmeester"!

foto's

foto's