Molen Trasmolen op de Oostenrijkse Toren, Delft

Delft, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Trasmolen op de Oostenrijkse Toren
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
trasmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van Trasmolen op de Oostenrijkse Toren via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
10226
oude dbnr.
V2909
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 10226 Trasmolen op de Oostenrijkse Toren (Delft)
Afb. n.n. (coll. J. Vondeling)

locatie

plaats
Delft
plaatsaanduiding
op Oostenrijkse toren, met bijgebouwen op Henegouwse toren en op tussenliggende grond.
gemeente
Delft, Zuid-Holland
streek
Delft
geo positie
X: 84699, Y: 446981
N: 52.00674, O: 4.36331

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
twaalfkante bovenkruier
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
gesloopt
geschiedenis

In 1766 werd toestemming verleend voor de oprichting.

De molen werd in 1811 te koop aangeboden, vermoedelijk in 1817 gesloopt.
Later werd op de fundering de gashouder geplaatst.

14-05-1811: Gazette de Delft = Delftsche courant

 Men is van meeninge op Donderdag den 30 Mey 1811 's voormiddags ten Elf Uuren, ten huize van WILLEM WALTERBOS te Delft te Veilen, en op Donderdag den 6 Juny daaraanvolgende ten Uure en Plaatse voorsz te Verkoopen; Een Capitale, zeer hechte, sterke en extra-ordinair welgeleegen TWAALFKANTE WIND-TRASMOLEN, iten STEEN en KALKLOOTSEN, KNEGTS WONING en TUIN. Alles staande op Stads Grond aan de Kooievest tusschen de Rotterdamsche e Oost poorten der stad Delft.

22-12-1812: Affiches, annonces et avis divers de Rotterdam = Advertentien, aankondigingen en berigten van Rotterdam
Uit de hand te koop, de Afbraak van een twaalfkante Trasmolen: Te bevragen by J. VAN ENGELAND, mr Timmerman, te Delft, en by A. FLORYN, in de Breestraat te Rotterdam.

03-05-1814: Rotterdamsche courant,
UIT DE HAND TE KOOP, eene welingerichte TWAALFKANTE TRASMOLEN, met LOOTSEN, TUIN en KNEGTSWONING, (welke met eenige gemaklyk daarin te maken veranderingen ook kan dienen tot alles Molenwerk) zeer gelegen aan het Water tot ontvangst en vervoer van Goederen, staande op de Koolvest by de Rotterdamsche Poort binnen de Stad Delft. Te bevragen te Delft by D. FLORYN, op het Vrouw-Jutteland, of te Rotterdam by J.D. DEMELINNE.

14-12-1816: Rotterdamsche courant, 
Binnen de stad Delft wordt uit de hand te koop gepresenteerd, eenige Afbraak van een Twaalfkanten Trasmolen, bestaande in een extra Wentel-As en spil, een Boven- en Onder-Wiel met zijn Schijven, een Luij-Rad met zijn toebehooren, en verdere Afbraak. Te bevragen bij D. Floryn, op Vrouw Jutteland, en J. Verhoeve, Mr Timmerman, beide binnen Delft.

 

aanvullingen

trivia

Tegenover de Rotterdamse weg stond de Henegouwse Toren. Deze werd gebruikt als woning voor werklieden die werkten in de nabijstaande Trasmolen op de Oostenrijkse of Keitoren.
Bron: Delft bladzijden uit zijn geschiedenis, P.C. Visser 1969.
J. Vondeling

NB Dit boekje bevat nogal wat missers en onvermelde bronnen.
Red.