Molen De Ezel, Kralingen-Crooswijk

Kralingen-Crooswijk, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
De Ezel
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
snuifmolen, wasserij
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Ezel via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
10154
oude dbnr.
V3662
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Kralingen-Crooswijk
plaatsaanduiding
bij het Laantje van Nooitgedacht
gemeente
Rotterdam, Zuid-Holland
plaats(en) voorheen
Oud-Kralingen
streek
Rotterdam
geo positie
X: 95673, Y: 437565
N: 51.92340, O: 4.52475

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verplaatst
geschiedenis
De molen stond bij het Laantje van Nooitgedacht.

Rotterdamsche Courant van 20 Juli 1751,
In de maend van September 1751, sal werden geveylt en verkogt de vermaerde en welgelegen Catoendrukkerij genaemt Non Plus Ultra, met sijn seer nette en welbebouwde Huysingen, twee seer groote drukloosen, verwerij, kleurhokken, pakhuysen, solders, kalandermolen, glansery-persen en stallingen, alle binne korte jaaren nieuw gebouwt en gemaekt; alsmede de daaraen gelege bleek-velden, alomme voorsien met seer goed water, staende en gelegen aen 's Graaf weg even buy ten Rotterdam, aenbehoort hebbende wijle Jan Berbet en Compagnie, door welke met seer goed succes de voorsz. Catoendrukkerij is geëxerceert, en nu nog werd gecontinueert; Imand genegen zijnde inmiddels eenige onderregting te hebben ofte deselve uyt de hand te koopen, adresseere sig op de voorn. Catoendrukkerij ofte aen 1) Inventaris Kralingen nr. 4 blz. 337, nr. 24 en nr. 63, 6 Januari

Amsterdamse courant, 10-11-1772
N. Versteeg en A. Martinius, Makelaars, zullen op Dingsdag den 17 November 1772 , des namiddags ten 3 uuren, in 't Logement het Zwynshoofd veilen en verkoopen, de zeer welgelegen , van ouds vermaarde en tot nu toe by aanhoudenheid werkende, KATOENDRUKKERY, genaamd NON PLUS ULTRA , gelegen aan 's Gravenweg :

een vierde uur buiten de Stad Rotterdam met haare ruime en welgebouwde Huizingen ,
Druk-Lootzen , Klander-Molen , Parssery, Glansery en Kokery, Paarden-Stallen-.
Koetshuis, Schuuren, Hangery, Speelhuis en Erven, benevens een Stuk Land daar agter'gelegen, waarop een Wind-Molen staat, bekwaam om Katoen te Stampen en Snuif-Tabak te Maaien , met 4 capitaale en welgeschikte Katoen-Bleiken, en alle derzelver vaste en losse Gereedschappen , tot een groot en volkomen Katoendrukkery benodigd.

In 1840 verplaatst naar Kralingen (ca. 1 km verder) en opgebouwd als molen De Lelie.

NB.
De rosmolen werd gebruikt om de kalandermolen mee aan te drijven.
In 1772 zou de windmolen erbij gebouwd zijn om katoen te kunnen stampen en ook als snuifmolen.
De rosmolen werd niet gebruikt als snuifmolen.
Waarschijnlijk was het niet zo'n grote windmolen, aangezien bij de opbouw na het verplaatsen van de molen, de 8-kantstijlen verlengd moesten worden.

aanvullingen

trivia
De coördinaten zijn geschat ingevoerd, de molen is nog op geen enkele kaart gevonden.
Ook niet in het kadaster van 1811-1832.
Wel werd de windmolen genoemd in bovenstaand krantenartikel in 1772.