Molen Stadsmolen, Vollenhove

Vollenhove, Overijssel
v

korte karakteristiek

naam
Stadsmolen
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
10084
oude dbnr.
V6123
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 10084 Stadsmolen (Vollenhove)
detail onderstaande deelkaart

locatie

plaats
Vollenhove
plaatsaanduiding
de molenberg aan de noordoostelijke hoek van de stad aan het einde van de Doelenstraat.
gemeente
Steenwijkerland, Overijssel
geo positie
X: 193386, Y: 521826
N: 52.68252, O: 5.95485

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verbrand
geschiedenis
De molen was eigendom van de stad. In 1647 werd de molen gebouwd op de molenberg aan de noordoostelijke hoek van de stad aan het einde van de Doelenstraat met onderdelen van de standerdmolen die daar al stond vóór 1465 tussen de Landpoort en Toutenburg.

In 1647 wordt de molen verhuurd aan Jan Jans Molder uit Dingeloo.

In 1657 was Jacob Glasen de stadsmolenaar. Samen met zijn vrouw had hij geld geleend om de molen te kopen en de wagen te betalen. Als onderpand is er sprake van een molen en berg, een huis en hof.
Van 1695 tot 1745 is Hilbrant Muller de molenaar, later Jacob Wessels Coninck en Evert Kersseboom.
Op 8 februari 1806 vinden we bij de Raad van Financiën van het Departement Overijssel de naam van de molenaar Hendrik van der Linde. Als eigenaar van de molen wordt genoemd zijn vader Jan van der Linde, wonend buiten Vollenhove.
In het archief van de Stad Vollenhove komt voor acte, houdende een verklaring van Hendrik Jans van der Linde omtrent de schade van diverse personen, door het onbruikbaar worden van hun granen bij het afbranden van de molen in februari 1822, met een tekening van de molen.

Nederlandsche staatscourant, 14 februari 1822

Vollenhoven, den 8 Februarij.
Heden morgen ongeveer vijf ure, ontstond alhier brand in den pel-en korenmolen van Hendrik van der Linde, welke binnen kort geheel door de vlam verteerd werd; het akelig gezigt, dat zich hier hier door over onze stad vertoonde, verspreidde algemeene schrik en vrees; doch, dank zij de voorzienigheid, die , door een' zuidelijken en stillen wind, het gevaar voor onze stad verminderde, en de trouwe hulp der ingezetenen in het blusschen van het verder gevaar. De man, met een zwaar huisgezin bedeeld zijnde, is hier door van zijn bestaan beroofd.