Molen Binnenmolen, Hattem

Hattem, Gelderland
v

korte karakteristiek

naam
Binnenmolen
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
08954
oude dbnr.
V8954
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 08954 Binnenmolen (Hattem)
Pentekening

locatie

plaats
Hattem
plaatsaanduiding
op de Molenbelt
gemeente
Hattem, Gelderland
streek
Veluwe
geo positie
X: 201156, Y: 498840
N: 52.47534, O: 6.06655

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
omgewaaid
geschiedenis
De standerdmolen woei in 1808 op 12 mei om door een windhoos en werd daarna vervangen door de huidige bovenkruier.

Bronnen:
- Nederlandse Molendatabase.
- De Gelderse Molen
- Algemeen Schiedamsche Courant van 17 mei 1808.
-----

De molen staat al op de kaart die Jacob van Deventer rond 1560 van Hattem en omgeving maakte (zie dbnr. 5318).
Ook op een kaart van Jacob van Deventer, 1545 staat de molen ingetekend.

aanvullingen

trivia
Vriesche courant, 21 mei 1808

In de vorige Week had er in het naburig Hattem eene gebeurtenis plaats, die van zeer ongelukkige gevolgen had kunnen zyn, doch zich alleen maar bepaald heeft by het instorten der Korenmolen die op de Stads Wal staat.

Op den 12 Mei des middags tusschen 3 en 4 uuren , als wanneer het tamelyk goed weder was , en slechts maar even zo veel wind dat gemelde Molen en een Olymolen , die even buiten de Dorppoort staat, met volle zeilen konden malen; dan in een ogenblik ontstond er een zware rukwind dat men denkt een Hoos zal zyn geweest, die zyne richting nam van het W. N. West, naar hét O. Z. Oost, waar door eerst de Olymolen zo sterk aan den gang raakte, dat men hem niet bedwingen konde , en gevaar liep in den brand te geraken; dan gelukkig brak er een touw , waar door de Molen door den wind draaide en tot stilstand konde gebragt worden. Doch voor de Korenmolen had het een erger gevolg; genoegzaam op het zelve ogenblik viel de rukwind op dezelve mét zodanig geweid , dat hy niet alleen door de vang geraakte, maar ook de kragt der wind niet kunnende wederstaan, (doordien deze slechts van hout op een steenen voetstuk te samen gesteld) omverre geworpen wierd ; geheel het bovenwerk als Wieken , As en Raderen stortte neder , en er bleef niets staan als een gedeelte van het buitenwerk. De Molenaar met zyn Knecht bevonden zich in de Molen, doch zyn onbeschadigt gebleven, gelyk er ook op dat ogenblik gelukkig geen Menschen of eenige Kinderen , die doorgaan, by de Molen haar speelplaats nemen, daar omtrent waren, en er dus geen mensch door beschadigt of omgekomen is.