Molen Grondpolder, Grondsche Molen, Zwartewaal

Zwartewaal, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Grondpolder, Grondsche Molen
modeltype
Wipmolen
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
08886
oude dbnr.
V8886
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 08886 Grondpolder, Grondsche Molen (Zwartewaal)
fragment kaart 1695, Nationaal Archief, coll. Hingman
zie externe verwijzing

locatie

plaats
Zwartewaal
gemeente
Voorne aan Zee, Zuid-Holland
plaats(en) voorheen
Heenvliet
streek
Voorne-Putten
kadastrale aanduiding 1811-1832
Heenvliet A (2) 104 De Grond Polder van Heenvliet
geo positie
X: 72290, Y: 430159
N: 51.85386, O: 4.18666

constructie

modeltype
Wipmolen
krachtbron
wind
functie
romp
vierkante ondertoren
inrichting
Scheprad
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis
De Grondsche molen van de Grondpolder

De Grondpolder had tot de aanleg van het Voorns Kanaal een eigen bemaling. Daarna liet hij zijn water aflopen op de Polder van Heenvliet (hij lag wat hoger) en zal de molen zijn verdwenen.

Bron: T. de Mattos, deel VII-II-1961.
Verzameling H. van der Kaay

Rotterdamsche courant, 5 juli 1834
DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Polder van Heenvliet maken bekend, dat op Vrijdag den elfden Julij 1834, des namiddags ten twee ure, in het Raadhuis van Heenvliet, in het openbaar tot Afbraak zal worden verkocht: De OPSTAL van eenen WIP-WATERMOLEN, staande binnen den Grondpolder van Heenvliet, bedijkt met den Nieuwenhoorn, nabij het Kanaal van Voorste, en alzoo zeer geschikt om te water te kunnen worden vervoerd.

aanvullingen

trivia
Het lijkt er op de de molen al voorkomt op een kaart uit het Kaartboek van de landen behoord hebbende aan het klooster der Maria Magdalena Regulieren van Bethanien te 's Gravezande, vervaardigd op last van den prior Anthonis Pieterz. van Oudenhoven door Coenraet Oelenzn., uit 1566. De molen wordt daar aangeduid als het wipmolentje (www.gahetna.nl, NL-HaNA, Kaarten Hingman, 4.VTH, inv.nr. S). Detail zie onder. Het is door de het schetsmatig karakter van de kaart niet helemaal zeker dat het dezelfde molen betreft.