Molen Swanlaschepolder /Nieuwe Swanlasche Molen (1e), Zevenhuizen

Zevenhuizen, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Swanlaschepolder /
Nieuwe Swanlasche Molen (1e)
modeltype
Wipmolen
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
08718
oude dbnr.
V8718
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Zevenhuizen
gemeente
Zuidplas, Zuid-Holland
streek
Schieland
geo positie
X: 98005, Y: 445767
N: 51.99736, O: 4.55728

constructie

modeltype
Wipmolen
krachtbron
wind
functie
romp
vierkante ondertoren
inrichting
Scheprad
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
gesloopt
geschiedenis
De wipmolen? of achtkante grondzeiler? werd in 1612 vervangen door een achtkante grondzeiler, die later als boezemmolen van de Eendragtspolder diende.

Aanbesteding molen 1, achtkant
Adriaan Jansz Toxeling heeft in sijnen tijdt als bode van Sevenhuijsen negenenveertig personen van de breedste en meeste ingelanden gedaghvaert bij den ouden watermolen te compareren om die te visiteren en besichtigen of men den selven bequamelijcke souden comen repareren dan of men die souden moeten vernieuwen sij hem daer voor toegevoucht, verteert 7 gulden 7 stuivers.

Molenaars waren:
1510---- - --------- Arien Ariense
1537---- - --------- Maerten die Molenaer
1543/44 - 1551/52 Dirck Aelbrechtsz
1558/59 - 1566/67 Lourens Jansz
1567/68 - --------- Jan Maertsz
1568/69 - --------- Joachim Jansz Molenaer
1570/71 - 1573/74 Jochim Jansz /Jan Maertsz
1574/75 - --------- Huijch Woutersz
1576/77 - 1576/77 Sebastiaen Claesz
1577/78 - 1591/92 Geerlof Brantsz
1592/93 - --------- Pieter Maertsz.
1594/95 - 1598/99 Bastiaen Claesz Huijcx
1599/00 - 1603/04 Maerten Pietersz
1604/05 - 1607/08 Cornelis Abrahamse
1608/09 - --------- Claes Cornelisz
1609/10 - 1610/11 Maerten Jacobsz
1611/12 - 1612/13 Cornelis Pleun Crijnen

Dirck Aelbrechtsz Molenaar is geboren omstreeks 1520 in Zevenhuizen (Zh), zoon van Aelbrecht Molenaar. Dirck Aelbrechtsz is overleden na woensdag 21 augustus 1555 in Zevenhuizen (Zh), ongeveer 35 jaar oud. Dirck Aelbrechtsz was molenaar op de "Nieuwe Swanlasche" molen onder Zevenhuizen 1544/45.

Zijn zoon Rochus Dircksz Molenaar is geboren omstreeks 1540 in Zevenhuizen (Zh), zoon van Dirck Aelbrechtsz Molenaar en. Rochus Dircksz is overleden in 1609, ongeveer 69 jaar oud. Hij woonde volgens de bewonerslijst van de Rottemolens op de oude "Swanlasche Molen" van 1563-1611.

Bron: Eendragtspolder, van molens naar machines, HHR van Schieland en Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle 1997.
Met dank aan H. van der Kaay, L. van de Bos, archivaris

aanvullingen

trivia
De Swanlasche Polder werd door de Oude- en de Nieuwe Swanlasche molens op de Rotte bemalen .
Ze stonden ongeveer halverwege De Bonk op de plaats waar de huidige Derde Tocht van de Eendrachtspolder samenkomt met de Rotte.

De Nieuwe Swanlasche Molen was in 1612 tegelijk gebouwd met de Gemeene Molen (dbnr 8715) die een uit 1481 daterende voorganger verving.