Molen De Croon of Croen of Kroonse Molen, Amersfoort

Amersfoort, Utrecht
v

korte karakteristiek

naam
De Croon of Croen of Kroonse Molen
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
08366
oude dbnr.
V8366
Meest recente aanpassing
| Geschiedenis

locatie

plaats
Amersfoort
gemeente
Amersfoort, Utrecht
streek
Eemland
geo positie
X: 154841, Y: 462393
N: 52.14972, O: 5.38488

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis

De molen staat bezuiden de stad aangegeven op de stadskaart van Jacob van Deventer.
Bron:
De molens van Amersfoort, artikel door J.D.H. van der Neut in Molenboek Provincie Utrecht 1972. Met dank aan H. van der Kaay.

De Croon of Croen of Kroonse Molen standerdkorenmolen 1493-1810 Pr. Julianaplein 9 / Kroontjesmolen

13-02-1493 Akte van transport ten overstaan van schout en schepenen door Henrick van Schayck en Luyt,
zijn vrouw, van eenvierde van de molen, molenwerf, huis, hofstede en land, geheten Die Croen, gelegen
buiten de Leusder poort, en door Zander Rycouts en zijn vrouw Geertruyt van eveneens een vierde van de
molen c.a., aan Dierck van Kippe en Tuengen, zijn vrouw, die reeds de helft van de molen bezaten, met
uitzondering van het recht dat de nakomelingen van Willam uten Hagen hebben op een jaarlijkse rente hieruit,

22-01-1520 verkoop halve molen door Ysbrant van Wee ende Truda zyn wyf scelden te goede aan Wouter
Janz van Renes

02-01-1521 verkoop recht op gebruik = verhuur? door Willam Dircks ende Dirck Dircks dochter van Kip mit min momber Dirck van Kips kinderen scelden te goede aan Dirck Loichs ende Iacop syn wyff

11-05-1541 verkoopt Rijck Bosch en zijn wijf Jacopgen aan Claes Gysbertsoen en zijn wijf Wyntgen

28-06-1543 verkoopt Dirck Loichsoen aan Alijdt van Kyp

15-11-1554 verkoopt Elis Jacobzn, molenaar, en zijn vrouw Jannitgen aan Anthonis Loychzn en zijn vrouw
Alijdt
12-10-1557 verkoopt Alijdt, Anthonis Loychzn weduwe, met Adriaen van den Wal haar gekozen voogd
alsmede Loych Loychzn en Anthonis Ceelen als naaste vrienden van vaders zijde, Jan Segerss en Anthonis
Willemss als naaste vrienden van moeders zijde als vier vierdelen van de onmondige kinderen van genoemde Alijt verwekt door Anthonis Loychzn haar overleden man aan Claes Rijcxzn, moelenaer, en zijn vrouw Margryet

01-03-1558 en 14-04-1558 De omgevallen molen de Croon Toegangsnummer: 0001.01 Stadsbestuur
Amersfoort, 1300-1810 

18-04-1558 Alijdt, Anthonis Loychzn weduwe, en de voogden van de onmondige kinderen verkoopt aan
Cornelis Taets, onze burger en laatste verhoger

28-04-1569 eigenaar Alydt, weduwe van Anthonis Loechszoon met haar gekozen momber Jacob van Gessel

14-07-1570 verkoopt Cornelis Goessenss Taets en zijn vrouw Nenneken, dochter van Loich Loichszoon
aan Alydt, weduwe van Anthonis Loichszoon Willem Rutgersz. (ca 1595 Eemnes - > 13-5-1652) meulenaar, huwt 1618 Amersfoort Geertgen Woutersdr. In 1628 kopen zij een helft van de korenmolen de Croon in Amersfoort. In 1652 verkopen Willem Rutgersz. en zijn zoon Wouter Willemsz. elk hun deel van de helft der molen de Croon aan Jacob Willemsz. molenaar uit Barneveld.

13-06-1738 Van 't Net, Marritje Overleden: Amersfoort: molen de Croon buiten de Slijkpoort
Erfgenamen: Steven - en Willem Van 't Net Echtgenoot: Van den Bosch, Rutger Petersen

12-03-1740 Steven van 't Net, meerderjarige jongeman en molenaar aan de Kroonse Molen buiten de
Arnhemsepoort (Slijkpoort) 

30-06-1740 halve eigenaar Willem van 't Net, meerderjarige jongman, andere helft behoort aan Willem Keyser

04-05-1741 halve eigenaar Willem Keyser, molenaar aan de Kroonsemolen en zijn vrouw Gerritje Jacobs

05-04-1746 halve eigenaar Willem van 't Net, meerderjarige jongman, wederhelft van Willem Keiser is

1747 molenaar is Willem van Net en Willem Keijser

1767-06-29 Keijser, Willem 1764 (Amersfoort lw ?) Amersfoort: windkorenmolen met huis en bouwland,
vanouds genaamd De Croonse Molen, buiten de Slijkpoort Opmerkingen: 4 kinderen erfgenamen: Gerrit -, Jan-, Elisabeth - en Aleijda Keijser Echtgenoot: (wed. van:) Jacobsen, Gerritje

21-08-1751 halve eigenaar Willem van 't Net, meerderjarige jongman, wederhelft van Willem Keiser is

03-08-1771 verkoopt zijn halve molen Willem van 't Net, molenaar, aan Cornelis de Cruijf, De andere helft van genoemde goederen behoren toe aan de erfgenamen van Willem Keiser, evenals de niet genoemde helft van de overige billen en zeilen

1771: Archief Eemland, 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811, inv.nr. 407 60: Claas Carstens, oud ca. 27 jaar, vertelt december 1771 dat hij sinds begin mei 1771 knecht is bij Cornelis de Cruijf, voor de helft eigenaar van de molen, maar vanwege de afwezigheid van zijn meester de molen zelf 'gediend en geageerd' heeft. Gerrit Keijzer wonende in Scherpenzeel is de eigenaar van de andere helft. Die heeft zijn neef Lambert Keijzer aangesteld als baas op de molen, met als knecht Geurt Kezeling. Bij twee eigenaars is het gebruikelijk dat de knechts om de week baas zijn op de molen, dan wel met de kar te rijden. Zij krijgen ruzie over de briefjes van het impost op het gemaal. Dat loopt uit op een handgemeen.

aanvullingen

trivia

De locatie is gebaseerd op het archief van J.D.H. van der Neut, gedeponeerd bij DHM.