Molen De Hutspot, Amersfoort

Amersfoort, Utrecht
v

korte karakteristiek

naam
De Hutspot
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
08365
oude dbnr.
V8365
Meest recente aanpassing
| Geschiedenis

locatie

plaats
Amersfoort
gemeente
Amersfoort, Utrecht
streek
Eemland
geo positie
X: 154602, Y: 462650
N: 52.15203, O: 5.38139

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis

De molen staat bezuiden de stad aangegeven op de stadskaart van Jacob van Deventer.

De Hutspot of Huspot of Hutspoth standerd koren- en eekmolen 1570-1765

In 1695 werd de molenaar uitgekocht, maar de molen werd toen blijkbaar nog niet afgebroken.

Utrechtseweg / Vlasakkerweg eekmolen?

1680, wijlen Elias Gijsbertsz, molenaar, Johan van Raalt (1660-??), Molenaar, koper in 1680 Jan van Raalt
(1665 Amersfoort 1720)

26-04-1542 Thonis Stevenzoen en zijn wijf Geerlofgen verkoopt molen aan Jan Geerlofsoen

02-01-1544 verkoopt Huych Airtsoen en zijn wijf Agnyes aan Airt Buys en zijn wijf Oitgen

23-10-1580 verkoop door Willem Jan Segertsz en Marrytgen zijn vrouw; Huych Fransz en Maria zijn vrouw;
Aert Gijsbertsz en Aeltgen zijn vrouw; Evert Jan Segertsz; samen mede voor Pouwels Jansz hun onmondige
broer; met consent van Wouter Thonisz als momber van Pouwels.
aan Gijsbert Bossch en Rutgen zijn vrouw, molen nagelaten door Louw Hillen, Henrick is de molenaar

11-01-1607 Anna Jan Geerloffs met Willem Everts, haar gecoren momber. verkoopt de helft van zekere
molen,. De verkoopster bezit de andere helft in lijftocht. verkocht aan Rijck Henricxzn. (molenaar),

28-08-1608 Verkoop helft van een molen Verkoper Rijck Henrickzn.heeft voor hem en zijn erven verkocht aan kopersGerrit Gerritszn. en Bijchgen Aertsdr.en hun erven, zoals hij deze helft heeft gekocht van Anna Jan Geerloffsdr., die de andere helft in lijftocht heeft.

05-08-1609 verkoopt Anna, weduwe van Jan Geerloffsz met haar zoon Henrick Jansz als momber
aan Rijck Henricksz, molenaar de halve molen 

03-07-1635; "Wijnt coornmoelen" genaamd "de Hutspot" met helft van het huis, hof en hofstede
Verkopende partij: Marcelis Henricksz voor hemzelf en voor zijn vrouw Catalijntgen Louijs
Kopende partij: Henrick Evertsz, molenaar

13-07-1635; de helft van de wintcoornmolen genaamd "de Hutspot" met de helft van het huis, hof en hofstede, land uitgezonderd, waarvan de andere helft toekomt aan Elis Jacobszn, molenaar.
Verkopende partij: Ceel Henricksz voor hemzelf en mede voor zijn vrouw, geassisteerd door Willem Sael
Uijtten Engh, indertijd rentmeester van het Blocklandts Gasthuijs. Kopende partij: Henrick Evertsz

07-05-1655 verkoopt Ellert Lubbertzen, molenaar te Bunschoten en zijn vrouw Truijtgen Wouters, tevoren
weduwe van Henrick Pouwelsen en moeder van de onmondige kinderen bij Henrick Pouwelsen
aan Arien Jansen Visschjes en Marritgen Jans zijn vrouw, die tevoren weduwe was van Elias Gijsbertzen
halve molen, andere halve eigenaar is Jan van Raelt, molenaar

27-04-1661; de helft van een windkorenmolen, genaamd 'den Hutspot', met de stenen, zeilen, touwen en
verder gereedschap, en tevens de helft van een huis, schuur, hof en hofstede met het land, waarvan de
wederhelft Jan van Raelt, molenaar, competeert, gelegen buiten de Utrechtsepoort

15-04-1757 tegenover de Eekmolen die vanouds genoemd wordt "den Hutspo

aanvullingen

trivia

De locatie is gebaseerd op het archief van J.D.H. van der Neut, gedeponeerd bij DHM.

Bronnen: 
- De molens van Amersfoort, artikel door J.D.H. van der Neut in Molenboek Provincie Utrecht 1972. 
- Gens Nostra 1985 nr. 4/5. Beide met dank aan H. van der Kaay.