Molen St. Anna, Amersfoort

Amersfoort, Utrecht
v

korte karakteristiek

naam
St. Anna
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
08362
oude dbnr.
V8362
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Amersfoort
plaatsaanduiding
vh St. Anna Bolwerk bij de Koningspoort
gemeente
Amersfoort, Utrecht
streek
Eemland
geo positie
X: 155446, Y: 463542
N: 52.16005, O: 5.39372

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis

Vanaf tenminste 1594 stond er een nieuwe standerdmolen op een binnenbolwerk van de stadswal, namelijk de windkorenmolen St. Anna. 

Op de kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1560 stond hier nog geen molen. Net buiten de stadsmuren stond toen wel een standerdmolen (dbnr. 17540) die op de kaart uit 1594 verdwenen is (bij de knie in de Lage weg rechtsonder).

Mogelijk is die molen verplaatst naar deze locatie.

Gerrit Jacobsz Keijser (?-?) Molenaar

23-06-1589 Betaalopdracht ten behoeve van Jacob Henricxsz, houtkoper te Amsterdam, voor hout geleverd voor de reparatie van de molen van Jacob Berentsz

13-02-1591 verkoop molen door Jacob Berntsz ende Gerbrich zijn huijsfrou bij consent van Cornelis Francken. aan Gosen Jan Wegen.

11-09-1595 Verhuur op het stadhuis van de molen bij de Sint Annakapel Toegangsnummer: 0001.01 Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810

12-06-1598 Jacob Berentsz al voortaan op biljet houden de twee soldaten die besteld zijn door Jan Cornelisz mits dat Jan Cornelisz voor twee zal betalen en dit kort op het serviesgeld

03-11-1598 Jacob Berentsz, de molenaar, geordonneerd om de sjouwers aan te wijzen om de aarde af te voeren

08-01-1615 beroep: Reijer Dircksz, molenaar op de St. Annenmolen Amersfoort.

04-05-1621 verkoop halve molen door Marritgen Thonis voor zichzelf en als weduwe van Jacob Gossenssz, die in leven mede-erfgenaam was van zijn vader Goossen Janssz aan Gerbrich van Wenckum voor haarzelf en als weduwe van Jacob Beentsz, wederhelft het eigendom is van Jacob Beentsz

14-05-1621 verkoop molen door Gijsbert Jacobsz, als enige zoon en erfgenaam van Jacob Beentsz die erfgenaam was van zijn broer Steven Beentsz, en Gerbrich van Wenckum, de weduwe van Jacob Beentsz aan Evert Peeck

29-03-1655 verkoopt Goortgen Sanders, weduwe van Reijer Dircksz, molenaar, met Steven Goortsz en zijn vrouw Grietgen Reijers en Evert Willemsz en zijn vrouw Marritgen Reijers, haar respective schoonzoons en dochters. Samen voor Fijtgen Reijers hun onmondige dochter en schoonzuster aan Jan Willemsz, molenaar halve molen

07-01-1669 Sanders, Geurtge ("omtrent 76 jaren out", wonend Amersfoort) (wed. van:) Dirckszn., Reyer (in leven molenaar aan de St. Anna molen te Amersfoort)

04-08-1677 Keyser, Jacob Wulpherts (molenaar op de Wal, wonend Amersfoort) is schuldig aan en ten behoeve van de crediteuren van Jan Willems, molenaar en Henrickje Jans, gewesen echtelieden, f 150,-, voor huur van de halve molen, kar en peert en huur van de molen sedert executeren van Jan Jans. Jacob bekent de halve molen, huysinge, schuyr en hoff gehuurd te hebben per 01-08-1677.

23-08-1689 verkoop halve Walsche molen Van den Burghwal, Geurt Willems. (molenaer aan de Santbrinckse molen) De comparanten dragen over aan Jan Ghijsberts. van Deventer en de weduwe van Steven Geurts. van Brinckesteyn, als resterende kooppenningen, die de comparanten te goed hebben van Gerrit Jacobs. (molenaar tot Amersfoort) 1747 molenaar Jacob Keijser.

Deze werd in 1754 weer afgebroken. De St. Annastraat langs de wal van Plantsoen Noord herinnert hier nog aan, het binnenbolwerk is sinds lang geheel verdwenen. 

Bron o.a.: 
De molens van Amersfoort, artikel door J.D.H. van der Neut in Molenboek Provincie Utrecht 1972. 

aanvullingen

trivia

S.Anna Bolwerk, by de Koningspoort, alwaar ook een Koornmoolen gestaan heeft, die in den jaare 1754 en 1755 afgebroken is.

Bron: Beschrijving van de stad Amersfoort, door Abraham van Bemmel, 1762