Molen De Hertshoern / De Harthoorn, Amersfoort

Amersfoort, Utrecht
v

korte karakteristiek

naam
De Hertshoern / De Harthoorn
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Hertshoern / De Harthoorn via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
08354
oude dbnr.
V8354
Meest recente aanpassing
| Geschiedenis

locatie

plaats
Amersfoort
plaatsaanduiding
buiten de Utrechtse Poort, Utrechtseweg 9
gemeente
Amersfoort, Utrecht
streek
Eemland
geo positie
X: 154675, Y: 462728
N: 52.15273, O: 5.38246

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
afgebroken
geschiedenis

Deze standerdmolen werd omstreeks 1450 al genoemd, in 1521 voor het eerst onder de naam: Hertshoern of Hartshoorn.

De molen staat bezuiden de stad aangegeven op de stadskaart van Jacob van Deventer. 

Reyer Allerts was te Amersfoort geboren als zoon van Ael Aeltsz, molenaar op De Harthoorn buiten de Utrechtse poort, en Merrijntge Reyers.

12-06-1651 Reyer kocht een helft van De Kraai in Amsterdam (Tenbruggencatenummer 08342).             Diens zoon werd na zijn dood Claes Reyers ‘Harshoorn’ genoemd en zijn kinderen droegen die naam in verschillende variaties: Hartshoorn, Harsthoorn, Harshooren. Thomas Aelten (??-??), Stamboom Batavier (door Arnold Batavier) Kopende partij: - transporteren aan Henrick Evertsz, molenaar, zijn vrouw en hun erfgenamen

09-10-1521 verkoop kwart molen door Frans Geritz Willem Goertz ende Alyt Goerts dochter mit myn momber ende Herman Goerts dochter mit Claes haer echte momber scelden te goede aan Ceel Loichz

07-01-1525 verkoop door Henrick Cornelisz [?], Tonis Quynck ende Herbert syn wyff de Jonge Willam Dyrckz van Kip ende Dyrck Dyrcks dochter van Kip mit min momber hebben te goede gesceyden aan Ceell Loychz ende Geryt syn wyff

11-07-1525 verkoop door Willem Diricxz ende Griet zyn wyf scelden te goede aan Ceel Loichz ende Griet zyn wyf

14-12-1525 verkoop kwartdeel molen door Peter Janz ende Lysbet zyn wyf scelden te goede aan Huych Aertz ende Agnyes zyn wyf

30-12-1525 verkoop kindsdeel door Claes Peterz heeft vercoft [verkocht] aan Huych Aertz

02-01-1526 verkoop rechten door Caes Peters scelt te goede aan Huych Aertz ende Agnyes zyn wyf

10-01-1526 100% eigenaar Huich Airts ende Agnies syn wyff hebben belyt sculdich [schuldig] te wesen

24-06-1527 verkoop kindsdeel molen Henhars Hoenre waar Huych nu ter tyt op woent ende gebruyckt [momenteel op woont en gebruikt] door Reyer Peter de Vrezen ende Cornelia zyn wyf scelden te goede aan Huych Aertz ende Agnyes zyn wyf

09-01-1544 verkoopt Gherytgen Ceell Loichsoen weduwe met haar geboren momber Jan Celen aan Huych Airtsoen en zijn wijf Agnyes

19-10-1577 verkoop haleve molen door Agnyes, weduwe van Huych Aertszn, met haar voogd Evert Janszn aan Wouter Berentszn en zijn vrouw Henrickgen Thonisdochter, andere helft is eigendom van Frans Huijgen en zijn kinderen.

02-05-1587 verkoopt Jan Gijsbertsz en zijn vrouw Aeltgen; Willem Dommensz en zijn vrouw Neeltgen aan Peter Fransz en zijn vrouw Lubbertgen 1653 Verkopende partij: - Mr. Jan La Roij en zijn vrouw Thijsien Aelten, Reijer Aelten en zijn vrouw Trijngen Claes voor henzelf en Thonis Aelten, bakker voor Aelt Aeltsz

12-06-1651 Reyer Allerts was te Amersfoort geboren als zoon van Ael Aeltsz, molenaar op De Harthoorn buiten de Utrechtse poort, en Merrijntge Reyers. Reyer kocht op 12 juni 1651 een helft van De Kraai in Amsterdam (Tenbruggencatenummer 08342).

Diens zoon werd na zijn dood Claes Reyers ‘Harshoorn’ genoemd en zijn kinderen droegen die naam in verschillende variaties: Hartshoorn, Harsthoorn, Harshooren.

1713 De molen werd in 1713 vanwege overcapaciteit uitgekocht door het molengilde, en afgebroken. 

Bronnen:
- "De molens van Amersfoort", artikel door J.D.H. van der Neut in "Molenboek Provincie Utrecht" 1972.
- "Gens Nostra" 1985 nr. 4/5.
- Molenbranden in Amsterdam (III) -- De Kraai", artikel in Amstelodanum juli/augustus 1989. Met dank aan H. van der Kaay en Theo Bakker.

aanvullingen

trivia

De locatie is gebaseerd op het archief van J.D.H. van der Neut, gedeponeerd bij DHM.