Molen Marleecque-molentje, Warmenhuizen

Warmenhuizen, Noord-Holland
verdwenen molen

media-bestand
Molen 08338 Marleecque-molentje (Warmenhuizen)
Detail kaart Adriaen Antonisz, 1572/1573

korte karakteristiek

naam
Marleecque-molentje
modeltype
Weidemolen
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
08338
oude dbnr.
V8338
Meest recente aanpassing
| Links en dbnr's aangepast naar Tenbruggencatenummer

locatie

plaats
Warmenhuizen
plaats aanduiding
gemeente
Schagen, Noord-Holland
streek
Geestmerambacht
geo positie
X: 110.703, Y: 526.570
N: 52.7247, O: 4.73152

levensloop

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwijningsjaar

constructie

modeltype
Weidemolen
krachtbron
wind
functie

kenmerken windmolens

plaats bediening
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
middenkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

Het Marlequi-molentje was een klein watermolentje dat het voormalige meertje Marlequi droog hield, en stond aan het Krabbendampad richting Warmenhuizen waar nu de familie W. Buiter woont aan de Trambaan.

Marlequi – Marleque - Marleecke (1609 en 1645), Marleke (1700 en 1768), Marreleecken(1698). Bij verkoop van dit poldertje werd vastgelegd dat het molentje op Marreleecken tevens het land Grauwesteijn aan de overzijde van de Brugsloot zou bemalen, tevens moesten beide eigenaars het onderhoud betalen. Benamingen (zie boven) voor dit kleine poldertje groot 6 geersen, wat droog gemalen werd door een klein watermolentje dat uitwaterde op de Brugsloot in de buurt van het Krabbendammerpad (nu ongeveer bij de Trambaan ter hoogte van Wil Buiter).
Ook werd dit poldertje wel genoemd “Ratebos” of het “Kombof”.
Sam Schipper, dec. 2008.
-----

"De landen, bekend onder den naam van Marleecque en op dien naam op den legger van de Raaksmaat afzonderlijk aangeslagen, komen bij het kadaster voor onder sectie B. nº. 154 en 155 van de gemeente Warmenhuizen, ter grootte van 1 B. 70 R. 40 E.
Deze landen zijn niet afzonderlijk bepolderd, maar staan in alles gelijk met het omgelegen oude land. De aanslag ten name van Marleecque wordt dan ook uit de banskas [van Warmenhuizen] aan het bestuur van de Raaksmaat uitbetaald."

Bronnen:
- "De zeeweringen en waterschappen van Noordholland", Mr. G. de Vries Azn., 1864.
- "De zeeweringen en waterschappen van Noordholland", tweede uitgaaf, Jhr. Mr. J.W.M. Schorer, 1894.
-----

De naam Marlequi is de naam van een aantal oude akkers ten westen van Warmenhuizen, ons bedrijf ligt op de plaats waar vroeger deze akkertjes gelegen hebben. Na de verkaveling zijn al deze akkertjes verdwenen. Maar wel veel straatnamen in Warmenhuizen zijn vernoemd naar deze oude akkertjes. Zo is er in Warmenhuizen ook een straat die de Marlequi heet. Ik heb van mijn broer uit een boek een betekenis van het woord marlequi gekregen en daar wordt ook gerept over een molentje:

"Bij de Brugsloot lag het land "Marlequi" of "Marlekie". In 1630 wordt gesproken van "een polderken genaemt de Marleecken". Een verbastering van Marleeck naar Marlequi(kie). In 1630 wordt het nog een poldertje genoemd, ten teken dat het in vroeger tijd water is geweest. De naam "mar" komt van het Middelnederlands mare -- meer of poel, en "leek" is een oude waternaam. ... Dat het "Marlequi" echt drassig land is geweest blijkt uit een transportakte van 10-6-1690, uit die akte blijkt dat op een akker genaamt "Marrelekien" een watermolentje staat. Rondom "Marlequi" liggen nog meer drassige landjes, o.a. Groeten -- Wonge -- Klaver -- Goudsboer."

Koos Dekker, 2 jan. 2009.
-----

De molen staat al op de kaart van Adriaen Antonisz uit 1572/1573. Het is het linker molentje op de bovenstaande uitsnede (rechts is de korenmolen), het stond waarschijnlijk op het latere kadastrale perceel B154, zie hieronder.
Marianne Teunis, 29 sept. 2013.
afbeelding van onze ondersteuners