Molen De Pad, Amersfoort

Amersfoort, Utrecht
verdwenen molen

foto gezocht

korte karakteristiek

naam
De Pad
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
toestand
verdwenen
adres
Arnhemseweg of straat net buiten de Slijkpoort
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
08000
oude dbnr.
V8000
Meest recente aanpassing
| Geschiedenis

locatie

plaats
Amersfoort
plaats aanduiding
aan de Arnhemseweg of straat net buiten de Slijkpoort
gemeente
Amersfoort, Utrecht
streek
Eemland
geo positie
X: 154.895, Y: 462.572
N: 52.15133, O: 5.38567

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie

kenmerken windmolens

plaats bediening
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

08-08-1605 verkoop halve molen door Looch Wouterssz aan Claes Franssz en zijn vrouw Evertgen

26-01-1612 Verkoop helft van molen door Henrick Elizn. (tekent: Heijndrijck Eelszn.) en Aeltgen Jans
Koper: Claes Franszn.en Evertgen Henricx, waarvan de kopers de andere helft in bezit hebben

08-03-1613 Verhuur helft van molen, door Claes Franszn., vervangende zijn huisvrouw Evertgen Henricx,
heeft dit verhuurd aan Willem Gerritszn. en Gerrichgen Huijgen, echtelieden

08-10-1616 Verkoop helft van windmolen Koper: Goort Aeltzn. Verkoper: Claes Franszn. waarvan de              verkoper de andere helft behoudt, Cornelis Claesz Mom, geboren omstreeks 1610.

08-05-1656 dan is hij eekmolenaar Gerrit Cornelisz van Domselaar (1666 Amersfoort 1720) zoon van Cornelis Jansz van Donselaer en Nn woonde 1696 te Amersfoort, woonde 1718 te Amersfoort, buiten de Slijkpoort, beroep 1718 molenaar op molen "de Coninck", overleden VR. 13 juli 1720 te Amersfoort, begraven 13 juli 1720 te Amersfoort.

02-05-1656  Cornelis Claesz Molenaer doet afstand van: zijn gedeelte hetwelk hij heeft van de
windkorenmolen, huisinge en aankleven vandien staande buiten de Slijkpoort, van ouds genaamd ’De Pad’ ten behoeve van de voornoemde Aeltge Claes. Mocht Aeltge Claes te komen overlijden dan zal Cornelis Claesz (geb. ca 1610) het recht hebben de voorzegde halve molen te kopen voor de somma van drieduizend gulden.

07-02-1663 Testament Cornelis Claesz, eekmolenaar en Aeltge Lubberts echtelieden. Hij ziek te
bedde liggende. Zij legateert aan Evertge Cornelis haar jongste dochtertje Fl. 400,00 en aan Cornelis
Cornelisz de voornoemde Cornelis Claesz voorzoon, een somma van Fl. 25,00.

15-04-1680 eigenaar de Padt is Antoni Bloeylandt, als speciale gemachtigde van Cornelis Jacobsz, molenaar,
 voor zichzelf en als weduwnaar en boedelharder van Jannitje Claas en van Claes Thomasz en  diens moeder  Henrickje Claas, weduwe van Thomas Aelten in leven ook molenaar, en  Petronella Cock, zijn vrouw [van Claes Thomasz]

02-01-1718 Johanna Schimmel, gehuwd met Gerrit Dompselaar (molenaar buiten de Slijkpoort).

28-01-1719 Gerrit van Dompselaar, molenaar en zijn vrouw Johanna Schimmel


Gerrit Cornelisz van Domselaar, geboren 1666 te Amersfoort
(zoon van Cornelis Jansz van Donselaer en Nn),
woonde 1696 te Amersfoort, woonde 1718 te Amersfoort, buiten de Slijkpoort,
beroep 1718 molenaar op molen "de Coninck",
overleden VR. 13 juli 1720 te Amersfoort, begraven 13 juli 1720 te Amersfoort.

aanvullingen

trivia

De Pad(t) of Path standerdkorenmolen 1388-1726 Arnhemseweg of straat net buiten de Slijkpoort. 

De molen staat bezuiden de stad aangegeven op de stadskaart van Jacob van Deventer. 

Bron: De molens van Amersfoort, artikel door J.D.H. van der Neut in Molenboek Provincie Utrecht 1972. 

afbeelding van onze ondersteuners