Molen Wyndemoole van Sandbrinck, Achterveld

Achterveld, Utrecht
v

korte karakteristiek

naam
Wyndemoole van Sandbrinck
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
07999
oude dbnr.
V7999
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens

locatie

plaats
Achterveld
gemeente
Leusden, Utrecht
plaats(en) voorheen
buurtschap Snorrenhoef
streek
Gelderse Vallei
kadastrale aanduiding 1811-1832
Leusden G (2) 272 Hendrikus Bakker, molenaar
geo positie
X: 160665, Y: 459756
N: 52.12599, O: 5.46993

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
circa
verdwenen
20 juli 1880 verbrand
geschiedenis

1713: Een windkorenmolen met erf en molenhuis daarbij, genaamd Santbrinkse molen, in het kerspel Leusden (1713: in Snorrenhoef), zoals de leenheer houdt van de Staten van Utrecht.

30-12-1713: Jan Matthijsz. van Schevichoven bij overdracht door Hessel Nikolaasz., wonend op het erf Oudenhoef in Hoogland voor Gijsbert Pietersz. Riet te Amersfoort, A fol. 97-99v.

1722: Cornelius Thonisz, ged. Hamersveld (RK) 28-10-1695, op Lambalgen bij Scherpenzeel, get. Jannetje, vrouw van de molenaar, otr. Leusden (gerecht) 17-07-1722 Aartje Willems, won. Stoutenburg 2. Adrianus Thonisz, ged. Hamersveld (RK) 23-04-1699, bij Scherpenzeel, get. Johanna, vrouw van de molenaar

1727: Johanna Kobusz Bakker, geb. Zandbrinker Molen onder Leusden, ged. Scherpenzeel 05-03-1727, dr.

van Jacobus Petersen Bakker en Fransje Helmerts van Overeem

07-04-1744: Rutger van Schevichoven bij dode van Jan, zijn vader, A fol. 120.2

10-04-1744 / 10-07-1744: verkoop Puij, Gerritje Lucassen Eerder gehuwd met: Wacker, Jan Jacobsen

Leusden: windkoornmolen en huis onder Sandbrink genaamd De Sandbrinkermolen

3 Kinderen erfgenamen: Anthonij van Amerongen en Jannitje - en Jacob Jansen Wacker 

Echtgenoot: Van Amerongen, Dirk

10-09-1745: Hendrik Cornelisz. Croesse, raad in de vroedschap en schepen van Amersfoort, voor Evert Cornelisz., gehuwd met Annetje Wacker te Hoevelaken, na kaveling van het goed van Jan Jacobsz. Wacker te Emmeklaar, na koop d.d. 23-3-1742, hoewel nooit beleend, A fol. 121-122.

1745-1748:  Asschat, Snorrenhoef en Donkelaar vielen samen onder de molen van Sandbrinck. De belasting werd tot 1745 gemeenschappelijk verantwoord en uitgezet door de schout en gadermeester van Asschat.

In 1748 kwam hieraan een einde. In dat jaar werd de belasting samen met andere heffingen ondergebracht in het consumptiegeld

1748: Het gemaal was een provinciale belasting op het malen van graan. Het gemaal en de toeslag voor het kleinzegel werden bij de belastinghervorming van 1748 ondergebracht bij de consumptiemiddelen. In Stoutenburg ging het om het gemalen graan door de molen van Sandbrink

1750: Besluit van het gerecht dat het overschot op de inkomsten uit gemaal en kleinzegel, ontstaan door de verkorting van het boekjaar, door de schout zal worden verantwoord in de buurlasten, 1750.

20-08-1750: Eiser Aalbert Nieuwenhuijs, molenaar op de Zandbrinker molen contra Teunis Evertsen, knecht. Aalbert

25-07-1807: Koop en verkoop van een hypotheek tot laste van Rik Rijksen Verkoper:Dirk Boon Koper: Cornelis van Loevezijn Bijzonderheden:rente is gevestigd op een hofsteeden, genaamd Klein Moorst, bestaande in een boerenwoninge, achterhuis, 2 bergen, 2 schuuren of schaapshokken etc. groot omtrent 50 morgen onder Woudenberg achter de Sandbrinkse Moolen alsmede 4 morgen land aldaar

11-08-1810: Deurwaarder A. Verhoesen legt beslag op een huis, hofstede en korenmolen, genaamd de Zandbrinksen Molen, in Snorrenhoef, onder Leusden. Eigendom van Hendrikje van Veenhuizen, wed. Aalt Prinsen

1832: eigendom Hendrikus Bakker, molenaar Dit was een standerdmolen, die vervangen werd in 1877.

03-09-1845 / 10-05-1849: Hendrik Bakker, mulder aan de Sandbrinker molen.

04-03-1872: Aalt Bakker, molenaar te Sandbrink, onder Leusden

1877: Harmanus van Voorthuizen, geb. Renswoude 16-03-1849, landbouwer, molenaar, ov. Leusden (Snorrenhoef) 14-10-1933, tr. (1) Woudenberg 07-06-1877 Dirkje Hopman, geb. Woudenberg 29 08-1855, ov.  13-03-1883, dr. van Caspar Hopman en Hendrikje van de Lagemaat, tr. (2) Leusden 25-09-1884 schoonzus Niesje Hopman, geb. Woudenberg 26-05-1860, ov. Leusden 28-11-1929,

08-04-1876: aan Aalt Bakker, molenaar op Zandbrink

19-05-1879: Enige erfgenaam wordt Aalt Bakker, molenaar te Leusden Arnhemsche courant, 20 juli 1880: "De bliksem sloeg in in den Sandbrinker molen te Achterveld, die mede een prooi der vlammen werd." NB Dan zou de molen misschien niet in 1877 zijn vervangen maar later, in 1880. Red.

21-07-1880: Twentsche courant 

De kapitale molen van de wed. Altena, te Voorthuizen, is door den bliksem getroffen en geheel uitgebrand. De molen was slechts voor een deel der waarde verzekerd. Ook sloeg de bliksem is den Sandbrinker molen te Achterveld, die mede een prooi der vlammen werd.

20-07-1880: Arnhemsche courant
"De bliksem sloeg in in den Sandbrinker molen te Achterveld, die mede een prooi der vlammen werd."