Molen Korenmolen van Idskenhuizen, Idskenhuizen/ Jiskenhuzen

Idskenhuizen/ Jiskenhuzen, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
Korenmolen van Idskenhuizen
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
07919
oude dbnr.
V7919
Meest recente aanpassing
| Conversie

locatie

plaats
Idskenhuizen/ Jiskenhuzen
plaatsaanduiding
gemeente
De Fryske Marren, Fryslân
streek
Doniawerstal
geo positie
X: 177082, Y: 549176
N: 52.92920, O: 5.71560

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
1759 afgebroken / na 1766
geschiedenis
De aangegeven locatie is een ruwe schatting naar de Schotanus-kaart van 1718.

Naast de molen woonde een "opsigter" om erop toe te zien dat de verplichte ƒ 500,-- belasting op het gemaal werd afgedragen. Lukte dat de molenaar niet, moest de molen worden afgebroken.

1748:
Op 31 mei 1748 vernielde de bevolking van Doniawerstal de huisjes en de collecteboeken van de opsigters van Sint Nicolaasga (Tenbruggencatenummer 07918) en Idskenhuizen vanwege de hoge belastingen die zij inden.
De opsigters vluchtten naar 't huis ter Heide.

1759:
Op 17 september 1759 machtigden de Staten hoofdcommies Binkes om de rogmolen van Idskenhuizen op te kopen voor afbraak. Deze werd publiek geveild.
Bron: Artikel door h.p.d.v. in De Utskoat nr. 107, februari 2002. Met dank aan H. van der Kaay.

Leeuwarder courant, 18 aug. 1759:
"Op Maandag den 17 September 1759 's middags om 12 uur, zal men publyk Opveilen een deftige en wel beneringde ROGGEMOLEN, staande onder IDSCHENHUIZEN in Doniawerstal, zynde de eenigste in dezelve Grietenie met de Huizinge, Bakkery en verder toebehorens."

27 januari 1766:
"In 't Tolhuis te Joure Aerkocht een rogmolen te Idskenhuizen (D.), de eenige der grietenij met annexe huizinge en bakkerij, stalling, zaad- of bakhuis, appelhof, enz."
Bron: Stads- en Dorpskroniek van Friesland I (1700-1800) door Dr. G.A. Wumkes, W.A. Eisma Cz. Leeuwarden, 1930.

Leeuwarder courant, 11 januari 1766
Men praesenteert publyk by strykgeld te verkopen: Een deftige ROGMOLEN, staande en geleegen te Idskenhuizen in de Grietenye Doniawerstal, zynde de eenigste Rogmolen in gemelde Grietenye, met de annexe Huizinge en Bakkery, sampt Koestallinge, Schuure, Appelhof en Zaad- of Pak-huis, enz. Wie hier aan Gadinge heeft, kome op Maandag den 27 January 1766 by den eerste Zitdag in 't Tolhuis op de Joure; kunnende de Conditien van verkopinge inmiddels ter Secretarie van Donniawerstal gezien worden

Verdwenen na 1766.
Bron: archief Bunskoeke.