Molen van Scholten 2e voorganger, Coevorden

Coevorden, Drenthe
v

korte karakteristiek

naam
Molen van Scholten 2e voorganger
modeltype
Onbekende windmolen
functie
oliemolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
07887
oude dbnr.
V5433
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Coevorden
plaatsaanduiding
Looweg, aan de O.zijde van de weg , ca 100 m voorbij de huidige spoorwegovergang
gemeente
Coevorden, Drenthe
plaats(en) voorheen
buurtschap Loo
kadastrale aanduiding 1811-1832
Coevorden C (1) 217 Gerrit Scholten, olijmolenaar, cons.
geo positie
X: 246339, Y: 521116
N: 52.66982, O: 6.73756

constructie

modeltype
Onbekende windmolen
krachtbron
wind
functie
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
1813 verbrand en herbouwd
verdwenen
verbrand
geschiedenis
De molen werd in 1778 gebouwd door Jan Weggemans en de weduwe van Jan Woltersum als oliemolen.
Op 21 december 1813 werd de molen door Franse bezettende militairen in brand gestoken. Kort na het vertrek van de Fransen werd het bedrijf weer opgebouwd als korenmolen. In november 1821 fungeerde de molen naast korenmolen ook als pel- en moutmolen, terwijl er ook een rosmolen voor windstille perioden aan was verbonden.
-----

Provinciale Drentsche en Asser courant, 6 januari 1890:
"Palmslag - Koornmolen. Coevorden.
De Notaris G. Weijs te Coevorden zal, Woensdag 15 Jan. 1890, des avonds te 7 uur, voor den Heer JAN SCHOLTE, in het logement van Bekkering aldaar. publiek bij palmslag verkoopen:
De bij vorige Advertentiën breedvoerig omschreven WINDKOORNMOLEN,
Woning en Grond te Coevorden aan de Molenstraat, staande in bod:
De Molen op f 5421,-; De Woning op f 1615,-.
Inmiddels kunnen hoogen gesteld en inlichtingen verkregen worden ten Kantore van voorn. Notaris."

aanvullingen

trivia
NB De aangegeven locatie is een schatting naar de TMK.

Volgens de boekhouding van zeilmakerij Wouda te Meppel werden er voor de molen te de Loo zeilen gehuurd van 1897 tot 1899, de lengte van de zeilen bedroeg 74 voet.

In vroeger tijden werden er in ons land verschillende voetmaten
gebruikt, waarschijnlijk is hier gebruik gemaakt van de Amsterdamse voet.
Deze is ruim 28 cm. Enkele andere voeten zijn: de Utrechtse stadsvoet (26,8
cm). De Friese koningsvoet (32,6 cm). De latere Friese of Deventer voet
(29,5 cm).

De verschillende lengten van de zeilen voor het gevlucht hebben wellicht betrekking op verandering van roeden of verbetering van foutief opgemeten lengten. Ook is het niet uitgesloten dat molenaars grotere of kleinere zeilen wilden gebruiken

Volgens het molenboek "Molens in Drenthe" is de molen in 1813 verbrand, archiefmateriaal wijst echter uit dat er nog zeilen verhuurd zijn tot 1899, de molen is daarna wederom verbrand in mei 1900.