Molen van het Convent, Beilen

Beilen, Drenthe
v

korte karakteristiek

naam
Molen van het Convent
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
07726
oude dbnr.
V5057
Meest recente aanpassing
| Conversie

locatie

plaats
Beilen
gemeente
Midden-Drenthe, Drenthe
geo positie
X: 231278, Y: 542393
N: 52.86332, O: 6.51988

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis
In 1429 bezat het Convent te Assen een windkorenmolen. Deze molen stond te Beilen en was volgens provinciaal archivaris J.S. Magnin (1796-1888) in het bezit van het geslacht Hubbeldinghe.
Bron: Tijdschrift Historische Vereniging Gemeente Beilen, 2011 nummer 3 pag. 19.
-----

Als non in de abdij van Maria's-kamp te Assen werden (onder meer) opgenomen:
- 1446: Joncfrouwe Grete Hubbeldinghe.
- 1452: Nese Hubbeldinghe, anders gheheten te Poste.
Bron: De voormalige kloosters in Drenthe, geschiedkundig beschouwd.
-----

De aangehaalde bron is derdehands informatie. De werkelijke bron is inv.nr. 115 van het archief van de Abdij Assen van 26 juni 1429. Dit stuk is, met transcriptie ook op internet te vinden: zie www.cartago.nl/oorkonde/ass040.xml.
Het regest (samenvatting) van de akte luidt: De abdij van Assen verkoopt aan de zussen Lyze en Eze van Tricht, nonnen in de abdij, een rente van 3 Groninger mudden rogge uit haar windmolen te Beilen; met toekenning van het recht de rogge te nemen uit de schuur (spijker) of elders, in het geval dat de mole voers. woeste stunde oft nyet en were.

De molen van 1429, waarvan de kloosterlingen zeiden "der wijndemolen to Beylen, de nu ter tijt onse is", moet op ongeveer dezelfde plaats hebben gestaan als later de molen van Hartsuiker en (nog later) Smit. Kennelijk werkte men in het dorp met rosmolens, en werd de windmolen meer in de open ruimte ten noordoosten van het dorp (op de es) gezet.
D. Bunskoeke, 7/20 okt. 2013