Molen Westmolen voorganger, Gorinchem

Gorinchem, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Westmolen voorganger
modeltype
Wipmolen
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
07603
oude dbnr.
V4801
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Gorinchem
plaatsaanduiding
aan Schelluinse Vliet, in driehoek: A15, A27 en kanaaldijk
gemeente
Gorinchem, Zuid-Holland
streek
Alblasserwaard
geo positie
X: 124175, Y: 428034
N: 51.84004, O: 4.93993

constructie

modeltype
Wipmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verwoest
geschiedenis

Oorspronkelijke bouwjaar 1605 of voor 1607.
Oorspronkelijk samen met de Westmolen te Schelluinen als de Gorcumse Molens.

Polder : De Banne van Gorinchem

Deze molen bemaalde voorheen met zijn buurmolen, de Oostmolen, de polder De Banne van Gorinchem & Kwakernaat. Zij werden in 1817 en 1814 herbouwd.

 

13-12-1813: Hun voorgangers waren bij het beleg van Gorinchem op 13 december 1813 door Franse troepen in brand gestoken en men hoopte het later met één molen af te kunnen. Dit bleek niet het geval daarom herbouwde men in 1817 ook de Oostmolen. 
Tekst: Leo Middelkoop

 

10-06-1814: Utrechtsche courant

Schout, Heemraden en Waardsman van den Bannen van Gorinchem, zijn voornemens puqliek te Besteden, op Dingsdag den 14 Juny aanstaande, des voormiddags ten tien ure op het Stadhuis te Gorinchem: — Het Herbouwen van eenen van de twee door de Franschen verbrande WIP- WIND- WATER-MOLENS,' van 92 a 93 voeten vlugt, welke Molen gebouwd moet worden aan de Schelluinsche Kade, een goed kwartier uurs buiten de Stad; het Bestek ligt ter lezing en de teekening ter bezigtiging op de Secretarie van het Land van Arkel, als mede bij de Molenmakers J. Bollé en J. van de Giesschen, beide wonende te Gorinchem, bij wien nadere onderrigting te bekomen is. Gorinchem den 30. Mei 1814


01-04-1817: Nederlandsche staatscourant

Schout, Heermraden en Waardsman van den banne van Gorinchem, zijn voornemens, publiek, te besteden, op dingsdag den 8sten april aanstaanden, des voormiddags ten elf uren, op het stadhuis te Gorinchem. Het bouwen van eenen nieuwen wind-, wip- en watermolen, van 93 a 94 voeten vlugt, aan de schelluinsche kade , even buiten de stad Gorinchem , op de plaats, daar de door de Franschen verbrande watermolen gestaan heeft. Het bestek ligt ter lezing en de teekening ter bezigtiging bij den penningmeester van Aken , alsmede bij de molenmakers Bolle en van de Giessen, te Gorinchem, bij welke nadere onderrigting te bekomen is.

nog waarneembaar

Vervangen door andere molen