Molen Vijfhuizerpolder (1e), Haarlem

Haarlem, Noord-Holland
verdwenen molen

foto gezocht

korte karakteristiek

naam
Vijfhuizerpolder (1e)
modeltype
Wipmolen
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
07359
oude dbnr.
V7359
Meest recente aanpassing
|

locatie

plaats
Haarlem
plaats aanduiding
bij De Poel, 0,2 km NW van de huidige molen
gemeente
Haarlem, Noord-Holland
plaats(en) voorheen
Zuid-Schalkwijk
streek
Zuid-Kennemerland
kadastrale aanduiding
Zuidschalkwijk, Vijfhuizen en Nieuwerkerk aan den Dregt B (1) 17 De Vijfhuizer Polder
geo positie
X: 106.426, Y: 485.772
N: 52.3577, O: 4.67417

constructie

modeltype
Wipmolen
krachtbron
wind
functie
romp
vierkante ondertoren
inrichting
Scheprad

kenmerken windmolens

plaats bediening
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

De Vijfhuizer polder is ontstaan in 1649 door het samenvoegen van een aantal kleine polders. Het verzoek was afkomstig van de meeste en grootste ingelanden van de Vijfhuizen in de ban van Nieuwerkerk en van de eigenaars van enige landen gelegen in de ban van Haarlemmerliede, tezamen groot omstreeks 170 morgen. Men wilde deze gronden in één polder verenigen op de voorwaarde dat het gebied 's zomers zou worden bemalen en 's winters met het meerwater - Rijnlands boezem - gemeen zou liggen. Voor deze (zomer)bemaling zou dan een 'bequame molen' nodig zijn, die geplaatst zou moeten worden aan de Poel benoorden Vijfhuizen.

Bij besluit van 17 augustus 1649 werd door Rijnland tot de uitvoering van deze plannen vergunning verleend. Uit een contract voor het onderhoud aan de polderwerken van 1816 blijkt duidelijk, dat er toen een geheel met hout gedekte wipmolen met scheprad stond.

Het is aannemelijk dat het de omstreeks 1649-1650 gebouwde molen was, die op 31 december 1859 door brand verloren ging.

Ter vervanging werden twee kleine vijzelmolens gebouwd.

Bron: Nederlandse Molendatabase.
-----

De oorspronkelijke poldertjes zijn nog als polderdelen o, p, q, r en s aangegeven op de waterstaatskaart van 1879.

aanvullingen

afbeelding van onze ondersteuners