Molen Watermolen van Oerle (2e plek), Oerle

Oerle, Noord-Brabant
v

korte karakteristiek

naam
Watermolen van Oerle (2e plek)
modeltype
Watermolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
beek
Zonderwijkse Aa
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
07271
oude dbnr.
V7271
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Oerle
plaatsaanduiding
in de huidige woonwijk 't Look nabij woonhuis Bleker 6
beek
Zonderwijkse Aa
gemeente
Veldhoven, Noord-Brabant
streek
De Kempen
geo positie
X: 155150, Y: 381140
N: 51.41939, O: 5.38936

constructie

modeltype
Watermolen
krachtbron
water
functie
gangwerk
wateras
rad
rad diameter
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
circa
verdwenen
vermoedelijk in of kort vóór
geschiedenis
De oudste molen binnen Veldhoven was waarschijnlijk een watermolen in Oerle uit de twaalfde eeuw, die later (in of kort vóór 1360) is vervangen door een windmolen. De laatste opvolger van deze windmolen werd in 1933 gesloopt. Zie voor de eerste standplaats databasenummer 7270.
2e Standplaats
Omstreeks 1290 verwierf Postel ook de aan Oerle grenzende parochie Zonderwijk, zodat de molen mogelijkerwijs verplaatst werd naar een locatie met constantere toevoer van water, liggende op de grens van de twee Postelse parochies. Waarschijnlijk ging het om de plek waar de grensomschrijving uit 1326 van de gemeynt de ’Grote Aard van Oerle’ begon en eindigde en waar de latere gemeenten Oerle, Zeelst en Veldhoven-Meerveldhoven elkaar raakten. De omschrijving begon en eindigde bij ’ter molen van Oirle’ en sluit de eerste historische vermelding over een molen te Oerle in. Het stroompje, dat deze molen van water voorzag ontsprong in de ’Klotkuil’ ten noorden van Zittard (in de volksmond de Zonderwijkse Aa of Dommel genoemd).
In 1332 verleende hertog Jan III aan Postel het recht van molenban voor al haar molens (zes stuks, waaronder ook de Oerlese). Op grond van dit hertogelijk privilege waren de ingezetenen van Oerle, Wintelre, Zonderwijk en Knegsel - allemaal plaatsen, toebehorend aan de hertog - voortaan verplicht hun graan te laten malen op de ’Postelse’ molen te Oerle. Molens, waarop dit recht van toepassing was, werden ook wel ban- of dwangmolens genoemd.
Omdat in 1360 de molen van Oerle op een andere locatie stond en een windmolen blijkt te zijn zal de wateraanvoer op het grenspunt tussen Oerle en Zonderwijk evenmin voldoende geweest zijn voor een florissante exploitatie en kan de reden geweest zijn voor de verplaatsing en de overstap naar een windmolen; zie databasenummer 6083

Bronnen:
- Bijnen, J.F.C.M., ‘De standerdmolen van Oerle, archeologische verkenningen en historische bijzonderheden’, 1993. (Cultuurhistorische Verkenningen in de gemeente Veldhoven, 4.)
- Bijnen, J.F.C.M., ‘Veldhoven, 4000 jaar geschiedenis van Oerle, Meerveldhoven, Veldhoven en Zeelst’, 2005 Veldhoven, p. 49-51, 78-80, 332-333, 348-351. (Uitgave: Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven
Nico Jurgens, 28 feb. 2008.

aanvullingen

trivia
Gemeente: Veldhoven (vóór 1921 Oerle).
Vervangen door windmolen (op andere locatie).
-----

Toelichting op onderstaande foto:
Deze bronzen plaquette markeert het raakpunt van de oude gemeynten van Zonderwijk en Oerle en wordt in de 'aartbrieven' van 1326 (en 1331) omschreven als het punt waar de molen van Oerle stond.
Bij de invoering van het openbare kadaster in 1832 was deze plek ook het raakpunt van de (voormalige) gemeenten Oerle, Zeelst en Veldhoven-Meerveldhoven.
Nico Jurgens, 3 maart 2008.