Molen Harger Polder, Camperduin

Camperduin, Noord-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Harger Polder
modeltype
Wipmolen
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
07101
oude dbnr.
V7101
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Camperduin
plaatsaanduiding
Mosterdweg 9
gemeente
Bergen, Noord-Holland
streek
Duinkavel
geo positie
X: 105871, Y: 528706
N: 52.74348, O: 4.65969

constructie

modeltype
Wipmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
circa
verdwenen
geschiedenis
Het is niet bekend wanneer de eerste windmolen hier ter plaatse werd gebouwd. Wel moet de windbemaling in deze omgeving al zeer vroeg zijn ingevoerd, want op 4 april 1438 werd aan de bewoners van de dorpen Petten, Groede en Kamp vergunning verleend tot de aanleg van een uitwateringssluis en de bouw van een molen. Op een van omstreeks 1571 daterende kaart staat op deze plaats een wipmolen aangegeven.

In 1799 landde hier op de kust een Engels-Russisch invasieleger om een einde te maken aan de in ons land sinds 1795 aanwezige Franse overheersing. Als gevolg van de krijgshandelingen gingen onder andere de Hargermolen en de naburige molens van de Groeterpolder en Pettemerpolder door brand verloren. De Hargermolen werd in 1803-1804 herbouwd door A. Latenstein uit Zaandam voor ƒ 13.500; opgeleverd op 18 april 1804. De molen van de Pettemerpolder werd niet meer herbouwd: sindsdien is deze polder verenigd met de Hargerpolder en wordt hij door de molen daarvan bemalen.

Bron: Nederlandse Molendatabase.

aanvullingen

trivia
Of de molen tot 1799 een wipmolen bleef of vervangen werd door een achtkante molen is niet duidelijk. Op een ongedateerde kaart in het Regionaal Archief Alkmaar staat zowel in de Pettemer- als in de Harger Polder een achtkante molen afgebeeld.