Molen Sluispolder, De Sluismolen voorganger, Koedijk

Koedijk, Noord-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Sluispolder, De Sluismolen voorganger
modeltype
Wipmolen
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06977
oude dbnr.
V6977
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Koedijk
plaatsaanduiding
0,4 km Z v.d. huidige molen
gemeente
Alkmaar, Noord-Holland
plaats(en) voorheen
Bergen
streek
Egmonder- en Bergermeer
geo positie
X: 111556, Y: 519010
N: 52.65683, O: 4.74514

constructie

modeltype
Wipmolen
krachtbron
wind
functie
inrichting
Scheprad
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis
De windbemaling moet in dit gebied al in de eerste helft van de 16de eeuw zijn ingevoerd. Op een kaart uit omstreeks 1540 staat op ca. 0,4 km ten zuiden van de huidige molen een wipmolentje aangegeven. Het noordelijke deel van de huidige Sluispolder (180 ha) was toen naar het schijnt nog niet onder bemaling gebracht, hetgeen een verklaring zou kunnen zijn voor de oorspronkelijk zuidelijker gelegen standplaats.

In deze situatie zal verandering zijn gekomen als gevolg van de droogmaking van de Egmonder- en Bergermeer rond 1565. Op een kaart uit het midden van de 17de eeuw staat de molen als achtkante binnenkruier aangegeven op de huidige noordelijker gelegen plaats.

Uit de constructie van de achtkante opvolger kan worden afgeleid dat die molen na te zijn gebouwd ooit weer een keer geheel gedemonteerd moet zijn geweest en daarna weer herbouwd. Verder vertoont hij kenmerken die op een vrij hoge ouderdom wijzen. Het is mogelijk dat de huidige molen nog op de zuidelijker gelegen plaats is gebouwd, maar later noordwaarts is verplaatst. Bij die gelegenheid moet dan de onderste bintlaag zijn aangebracht.

De achtkante molen werd in 2001 zwaar beschadigd door brandstichting, maar is weer hersteld.

Tekst ontleend aan de Nederlandse Molendatabase.

aanvullingen