Molen van De Heus, Culemborg

Culemborg, Gelderland
v

korte karakteristiek

naam
Molen van De Heus
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06908 c
oude dbnr.
V3606
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Culemborg
plaatsaanduiding
Prijsseweg
gemeente
Culemborg, Gelderland
streek
Betuwe
geo positie
X: 143248, Y: 440181
N: 51.94995, O: 5.21626

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verbrand
geschiedenis
De molen werd gebouwd door Pieter Jan en Jan Pieter de Heus. Het achtkant stond op een stenen voet. In 1888 brandde de molen af en werd vervangen door de huidige ronde grondzeiler Johanna.

aanvullingen

trivia
Uit: Culemborgsche Courant van 19 februari 1888

"Locaal Nieuws,

Bij beschikking van zijn Excellentie de Minister van Justitie is de Rijksveldwachter W. Hendriksen, gestationeerd alhier, bevorderd tot Brigadier-titulair.
- Woensdag avond ten ongeveer 6 ure ontstond in den korenmolen van P.J. de Heus in het veld onder deze gemeente brand, die, aangewakkerd door den wind, weldra in lichte laaie stond. De H. met zijn buurman van Dort, die bij hem was geweest, den molen willende- uitgaan, werden door de brandlucht opmerkzaam gemaakt en bij onderzoek op het zoldertje boven de keuken, sloeg de vlam de H. reeds te gemoet.
- Met behulp van v.D. werden eenige zakken, met koren en eenig huisraad, later met anderen hulp het paard en het vee gered, doch alvorens de hulp der brandweer op het terrein aanwezig kon zijn, was er van den molen niets meer te redden.
Spuit no. 2 was het eerste aanwezig en heeft gewerkt om de naastgelegen schuur te behouden, 't welk volkomen is gelukt; tot 's nachts twee uur is zij in werking gebleven.
Naar men veronderstelt is de brand ontstaan door den schoorsteen, die langs het zoldertje en verder in de molen liep, waardoor de houten betimmering vuur schijnt gevat te hebben.
- Alles, ook het in den molen zich bevindende koren plus minus 130 mud, was tegen brandschade verzekerd, de molen in de onderlinge verzekeringsmaatschappij.
- Naar wij vernemen zal de molen weder worden opgebouwd."

Informatie van Hans L├Ągers, 29 maart 2007.