Molen De Princehofmolen, Earnewâld (Eernewoude)

Earnewâld (Eernewoude), Fryslân
b

korte karakteristiek

naam
De Princehofmolen
modeltype
Spinnenkop, grondzeiler
functie
geen traditionele molenfunctie
bouwjaar
herbouwd
1958
bedrijfsvaardigheid
Draaivaardig (in principe)
bestemming
Vh. poldermolen; thans landschapsornament
adres
Ald Fean (ongenummerd)
9003 XX Warten
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Princehofmolen via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
06906
oude dbnr.
B65
Meest recente aanpassing
| Constructie
media-bestand
Molen 06906 De Princehofmolen (Earnewâld (Eernewoude))
Michiel Hooijberg (10-5-2015).

locatie

plaats
Earnewâld (Eernewoude)
plaatsaanduiding
gemeente
Leeuwarden, Fryslân
kadastrale aanduiding
Gemeente Warga, sectie B, nr. 2523
geo positie
X: 190045, Y: 570730
N: 53.12220, O: 5.91069
biotoopwaarde
1 (slecht)
landschappelijke waarde
Bijzonder groot.

contact en bezoek

bezoek/postadres
Ald Fean (ongenummerd)
9003 XX Warten
molenaar
-
telefoon
e-mail

website
social media
open voor publiek
nee
gericht op scholen
nee
bijzonderheden

constructie

modeltype
Spinnenkop, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
Vierkante houten ondertoren, gedekt met houten delen
kap
Gedekt met houten delen
inrichting

Op de huidige locatie geen wateropvoerwerktuig aanwezig

plaats bediening
grondzeiler
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
Zetelkruiwerk; kruihaspel
vlucht
10,20 m.
vang
Vlaamse vang, uitgevoerd als trekvang
overbrenging

Bovenwiel 35 kammen
Bovenbonkelaar 18 kammen, steek 10,0 cm.
Onderwiel 27 kammen, steek 8,5 cm.
Vijzelwiel niet aanwezig

hoogte
wiekvorm
Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
onbekend ✉︎ g.n. binnen ? binnen aanw. 10,20
onbekend ✉︎ g.n. buiten ? buiten aanw. 10,20
wiekverbeteringen

Deze molen heeft nooit een wiekverbetering gekregen.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
onbekend ✉︎ g.n. ? aanw.
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
onb.
bedrijfsvaardigheid
Draaivaardig (in principe)
bestemming
Vh. poldermolen; thans landschapsornament
molenmaker
A. de Roos, Leeuwarden (1958)
afkomstig van
omwentelingen
geschiedenis

Tot 1958 stond dit molentje te Fatum en bemaalde daar Polder 29.

Daarna volgde verplaatsing naar de huidige locatie nabij de Folkertssloot te Eernewoude. Dit molentje heeft geen functie ter plaatse gekregen en dat is ook niet mogelijk: het staat op een kleine verhoging aan het einde van een net boven het water uitstekend en met riet en struiken begroeid dijkje tussen de druk bevaren Folkertssloot en het natuurreservaat De Kooiplaets.

Draaien kon dit molentje ook niet, een boompje vrijwel geheel om het onderste roed-end heen was gegroeid. In maart 2018 doken echter ineens foto's op van een geheel vrij wiekenkruis. Of het molentje daarmee ook weer draaivaardig was, is niet bij de redactie bekend.


aanvullingen

wetenswaardigheden

Over de plaats waar dit molentje gelegen is, bestaat discussie. Formeel valt het onder Wartena (Warten), maar meestal spreekt men van Eernewoude (Earnewâld), dat dichterbij ligt. Hoe dan ook, het bevond zich in tegenstelling tot dat laatste dorp niet in de gemeente Tytsjerksteradiel, maar in Boarnsterhim. Sinds de opheffing van die gemeente per 1 januari 2014 valt dit molentje onder de gemeente Leeuwarden.

foto's

foto's