Molen Polder Botersloot, Boterslootse Molen, Noordeloos

Noordeloos, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Polder Botersloot, Boterslootse Molen
modeltype
Wipmolen
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06901 l
oude dbnr.
V1487
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Noordeloos
plaatsaanduiding
Grotewaard 1
gemeente
Molenlanden, Zuid-Holland
streek
Alblasserwaard
kadastrale aanduiding 1811-1832
Noordeloos B (1) 415 De polder Botersloot
geo positie
X: 124793, Y: 434756
N: 51.90050, O: 4.94830

constructie

modeltype
Wipmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verbrand
geschiedenis
Nadat in de nacht van 30 april op 1 mei 1837 de oorspronkelijke molen op deze plaats als gevolg van blikseminslag geheel afbrandde, werd de bouw van de huidige molen op 8 juni aanbesteed.
De laagste inschrijver was Andries Bongers uit Brandwijk voor ƒ 12.300, aan hem werd het werk gegund. Het dagelijks toezicht werd opgedragen aan molenmaker M. van der Haven uit Noordeloos die ook het bestek voor de herbouw had gemaakt. Tijdens het bouwen van de molen werd de polder bemalen door de molen van de polder Blommendaal.

Opregte Haarlemsche Courant, 20 mei 1837
Schout en Heemraden van den Polder Botersloot, onder Noordeloos, zullen op Donderdag den 8sten Junij 1837, des voormiddags ten 10 ure, in het Raad tuis, te Noordeloos, in het openbaar besteden:
Het Bouwen van eenen WIP-WATERMOLEN, ter plaatse van de Afgebranden , met de daartoe benoodigde Materialen , waarvan het Bestek en de Conditie ten gemelde Raadhuize van den 1sten Junij ter lezing zullen liggen.