Molen Cort-hoefse Molen / Molen van Alphen, Westbroek

Westbroek, Utrecht
v

korte karakteristiek

naam
Cort-hoefse Molen / Molen van Alphen
modeltype
Wipmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06900 a
oude dbnr.
V4136
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Westbroek
plaatsaanduiding
Westbroekse Molenweg 24
gemeente
De Bilt, Utrecht
plaats(en) voorheen
Achttienhoven
streek
Vechtstreek
kadastrale aanduiding 1811-1832
Achttienhoven B (1) 12 Cornelis van den Bunt, molenaar
geo positie
X: 137055, Y: 462209
N: 52.14777, O: 5.12503

constructie

modeltype
Wipmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
gesloopt
geschiedenis
Voorganger De Kraay, Westbroek, Utrecht.

Het was molenaar Jogchem van de Bunt (v/d Bunt-Rijnsburger is een molenaarsfamilie uit Zuid-Holland en heeft nu nog aandelen in Brokking's Veevoederfabrieken) die de molen op 1 juni 1877 aan Evert Schuurman verkocht. Evert was op dat moment molenaarsknecht bij Jogchem van de Bunt.

Koopakte:
Verkoper: Jogchem van de Bunt, Cornz. Korenmolenaar.
Koper: Evert Schuurman, molenaar te Zeist.
Molen met toebehoren: schalen, gewichten, zeilen, oude en nieuwe stenen, molenaarsgereedschappen.
Erven, woonhuis, tuin en laan in Achttienhoven, 43 roeden en 30 ellen. ƒ 5000.

Hoewel er in sommige stukken word geschreven dat de voorganger van De Kraay is verbrand is dit zeker NIET waar! De wipmolen was rond de verkoop in dusdanige staat dat er voor werd gekozen een 'nieuwe' molen te bouwen... dit werd de molen uit Amsterdam. Uit overlevering van de familie Schuurman is zelf te vermelden dat de nieuwe stellingmolen zó dicht bij de wipmolen werd gebouwd dat uit sommige richtingen niet gemalen kon worden omdat anders de stelling in aanbouw (molenbouwer Pannevis) werd geraakt! De molen werd dus gesloopt, nimmer is deze verbrand.

De naam van de molen vóór De Kraay is uit archiefstukken terug te vinden: "Cort-hoefse Molen" of wel "Molen van Alphen" (naar de eigenaar).

Mike D. Ekelschot.

aanvullingen

trivia
Tot 1880 stond hier een wipkorenmolen, waar de familie Schuurman toen al vanaf 1877 het molenaarsberoep uitoefende.
-----

De Haarlemsche Courant, 18 juli 1815:
"Op Zaturdag den 26 Augustus 1815, des namiddags ten 4 uren, zal in de Herberg de Klop, onder Zuilen, worden geveild, en op Zaturdag den 9 September daaraanvolgende finaal worden verkogt: Een welbeklante en voor Brand geassueerde WIND-KOORNMOLEN, met deszelfs Huizinge, Erve, Grond, Schuur en Tuin, Zeilaadje, en het geen tot de Molen gehoord, staande en gelegen onder de Gemeente van Achtienhoven, Kwartier Maarssen."
Hans Lägers, 9 sept. 2005.
-----

Michiel van ALPEN, korenmolenaar, overl. Achttienhoven, begr. Westbroek 29-5-1769,
gehuwd op 10-7-1718 met Gerarda/Gerrigje van EPEN

Hendrikus van ALPEN, geb. de Bilt 1720, overl. Achttienhoven, begr. Westbroek 2-1-1807,
gehuwd op 4-5-1766 met Hendrika van STUIVENBERG.

Willem van ALPEN, geb.16-10-1774 te Westbroek, overl. Utrecht 30-12-1851,
gehuwd op 1-5-1796 met Maria VIJSELAAR