Molen De Bente voorganger, Dalen

Dalen, Drenthe
v

korte karakteristiek

naam
De Bente voorganger
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06800 h
oude dbnr.
V2705
Meest recente aanpassing
| Geschiedenis

locatie

plaats
Dalen
plaatsaanduiding
aan de O.zijde van de hoofdweg in de Bente
gemeente
Coevorden, Drenthe
geo positie
X: 247232, Y: 523154
N: 52.68798, O: 6.75133

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
versieringen

Een gedenksteen met de volgende tekst herinnert hieraan,

"DESE MOLE VER-
BRANT OP DEN 15 DECEM
WEER HERBOUT DOOR
GJ. VOLKERS EN
MARCIEN KARS
1814"

plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verbrand
opvolger
geschiedenis

De Fransen deden een uitval vanuit de door hen toen nog steeds bezette vesting Coevorden.

 

22-12-1813: Amsterdamsche courant

Heden morgen deden de Franschen, ten getale van ruim 300 wederom een aanval, met ten minste . Stukken Geschut."De gewapende Burgers -en de Kozakken , nu tot honderd aangegroeid, trokken geregeld tegen deszelve op, en hielden het veld tot den middags 3 ure, wanneer de onzen moesten retireren tot voor Dalen, waar zy wederom post vatteden, en de Franschen het verder aanrukken beletteden; doch deze van de Bente, naby Dalen, meester zynde, staken de Daler Korenmolen en twee Boeren Huizen in den brand, welke geheel in de asch zyn gelegd

 

01-01-1814: Dordrechtsche Courant 

Den 25 december. De kozakken hebben zich meest rondom Koevorden verspreid, om de uitvallen van ' t garnisoen, zoo veel mogelijk, te beletten, die kortelings verscheiden keeren geschied zijn tot een zeer groot nadeel der rondsom gelegen boeren. Er zijn thans reeds twaalf boeren-woningen afgebrand ook eene olie-molen, als mede de koorn-wind-molen te Dalen, welke plaats een uur van de vesting ligt. De rondsom gelegen boeren wapenen zich thans alle. Voorleden dingsdag waren zij gelukkig, daar zij verscheiden van de uitvallers hebben doodgeschoten, een officier en eenige gemeenen gevangen namen, als mede twee veldstukjes veroverden, terwijl bij die gelegenheid slechts één Kozak gesneuveld is, en een paar boeren gewond zijn.  

Informatie van Jaap de Vries, 24 februari 2009

 

De molen werd een jaar later weer herbouwd.