Molen BlommerdijkschepolderOost-Blommersdijkse Molen, Rotterdam

Rotterdam, Zuid-Holland
verdwenen molen

media-bestand
Molen 06678 n BlommerdijkschepolderOost-Blommersdijkse Molen (Rotterdam)
deel onderstaande ansichtkaart

korte karakteristiek

naam
Blommerdijkschepolder
Oost-Blommersdijkse Molen
modeltype
Ronde molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06678 n
oude dbnr.
V2266
Meest recente aanpassing
|

locatie

plaats
Rotterdam
plaats aanduiding
nabij Noordmolenstraat (westzijde van de Rotte)
gemeente
Rotterdam, Zuid-Holland
streek
Rotterdam
kadastrale aanduiding
Rotterdam C (1) 513 De Polder Oost Blommersdijk
geo positie
X: 92.909, Y: 438.461
N: 51.93115, O: 4.48441

constructie

modeltype
Ronde molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
inrichting
Scheprad

kenmerken windmolens

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
buitenkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

Deze molen werd gebouwd nadat zijn voorganger was afgebrand.

De Blommersdijkse molen was één van de poldermolens voor de Schielandse Ambachten. Hij sloeg uit op de Rotte, nabij de huidige Noorderbrug

De bouw werd aanbesteed op 2 april 1722. Het werd een stenen molen met een staand scheprad.
De metselaar zou het stenen achtkant zover afbreken als geordonneerd werd.
Op dat achtkant zou een ronde toren gemetseld worden, 6 voeten boven de molenwerf diameter van 27 voeten. Totale hoogte van het metselwerk 37 voeten.

Aannemer timmerwerken: Gerrit van der Werken, voor de somma van ƒ 2530. Borgen: Teunis van Zijl en Cornelis Leenman.

Aannemer metselwerken: Claas Pietersz van der Beek, voor de somma van ƒ 425.
De romp werd door Claes Pieterse van der Beek gebouwd voor ƒ 2-9 stuivers de 1000 stenen.
Borgen: Dirk Vrouwman en Adrianus van der Beek
De Wed. van Cornelis Outshoorn voor steen ƒ 820
Claes de Bult, smid voor het ijzerwerk ƒ 550
samen met nog diverse andere werkzaamheden was het totaalbedrag van de bouw ƒ 12137:04.-

Het poldercomplex werd door een hele serie molens bemalen en de Blommersdijkse Molen had daarbij de functie van generale seinmolen: Alle andere poldermolens die op de rivier de Rotte uitsloegen (in 1800 ongeveer 70 molens) mochten pas gaan malen als de Blommersdijkse molen het voortouw had genomen of wanneer er vanaf de molen werd geseind.
Hij gaf de andere molenaars aan, wanneer er gemalen moest worden. Overdag, door de wiekstand; des nachts middels een seinlantaarn.

Moet in de laatste jaren van zijn bestaan behoorlijk last hebben gehad van windbelemmering door huizenblokken in de directe omgeving.
Informatie van Rob Pols.

Rotterdamse courant, 21 februari 1811
Iemand de vereischte bekwaamheid bezittende, om een Watermolen te kunnen bemalen, en genegen zynde den Blommerdykschen Molen te bemalen, vervoege zich van den 15 Maart tot den 25 dito, uitgenomen des Zondags, des morgens tusschen agt en negen uren, by Mr. I.N.J. van Mierop, Schout van den gemelden Ambachte, op de Leuvehaven.
De molen werd in 1879 verkocht voor ƒ 630

In 1878 besloot het polderbestuur om een stoomgemaal te bouwen. Dit zou onder meer deze molen overbodig maken.

Het gemaal kwam echter pas omstreeks 1894 gereed, waarna de Blommersdijkse molen werd gesloopt.

Molenaars:
08-02-1722 - 31-10-1722 Paulus Pieterse van den Bos
----1724/25 - ----1725/26 Cornelis Verhoek
----1726/27 - ----1742/43 Arij Olijmans
----1743/44 - ----1754/55 Gillis van der Wolff
----1755/56 - ----1798/99 Daniel de Jongh
----1799/00 - ----1807/08 Arij de Jong
----1808/09 - ----1809/10 Cornelis de Graaf
----1809/10 - ----1810/11 Corn. de Graaf en Dirck de Boer
----1811/12 - ----1815/16 Dirck de Boer
----1816/17 - 31-12-1854 Pieter Verboom
01-01-1855 - -------------- Jan van Gilst
------------- - -------------- Cornelis Romeijn
01-01-1870 - 31-12-1880 Cornelis Romeijn Fz

aanvullingen

trivia
Op de ansichtkaart is te zien de molen met rechts het huizenblok dat op de hoek staat van het Zwaanshals. Tussen de twee huizenblokken begint de Noordmolenstraat. Op de achtergrond is de koepel van het huis van bewaring aan de Noordsingel te zien.
afbeelding van onze ondersteuners