Molen De Vier Winden, Den Haag

Den Haag, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
De Vier Winden
modeltype
Ronde molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Vier Winden via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
06676 g
oude dbnr.
V1544
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 06676 g De Vier Winden (Den Haag)

locatie

plaats
Den Haag
plaatsaanduiding
waar Kanaal en Plesmanweg samen komen
gemeente
Den Haag, Zuid-Holland
plaats(en) voorheen
Scheveningen
streek
Haaglanden
geo positie
X: 80513, Y: 457438
N: 52.10017, O: 4.30007

constructie

modeltype
Ronde molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis
Oudste vermelding 1854 en ook vermeld in 1864.

De molen brandde af op 20 maart 1873.

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 21-03-1873
Nog rooken de puinhoopen van het in den nacht van jl. Zondag op Maandag verbrande perceel op de Amsterdamsche Veerkade, en reeds heeft het vuur op een andere plaats en zoo mogelijk nog vernielender gewoed. Voor de tweede maal in deze week werd heden nacht de burgerij uit den slaap gewekt; het was ongeveer 2 ure, toen de schrikmare zich verspreidde, dat er een felle brand was uitgebroken tusschen Scheveningen en den Haag. De eerste alarmkreet luidde, dat het Badhuis door de vlammen was aangegrepen. De geruststelling, dat men zich vergist had, was evenwel slechts betrekkelijk, want de brand woedde er nietI te minder fel om in den
korenmolen "de vier winden”, die gister nog stond aan het Scheveningsch Kanaal bij de witte brug. Het hoog gelegen en open terrein en de vrij hevige wind waren krachtige bondgenooten van het vernielend element, dat, men weet niet hoe, in den molen was binnengeslopen. Het gevaarte stond reeds in lichtelaaije vlam, toen de brandweer was aangerukt, wier taak het nu werd den vijand het terrein te betwisten.
Met veel krachtsinspanning en dank zij de doeltreffende maatregelen , slaagde men er in het vuur te beperken en de belendende perceelen, waaronder een stal met een dozijn varkens, te bewaren.
De stoombrandspuit debuteerde van nacht en bewees , dat men geen te hoogen dunk van haar krachtige werking had opgevat. Ook de overige spuiten uit de stad en van Scheveningen waren aangerukt en bewezen uitmuntende diensten. Voor de orde werd op doeltreffende wijze zorg gedragen door politie en schutterij , wier kommandant, kolonel van Hardenbroek van Bergambacht , met den Burgemeester, jhr. Gevers Deynoot, spoedig op het terrein aanwezig waren. De molen is geheel uitgebrand. Het vuur had reeds zulke snelle vorderingen gemaakt, dat bij de ontdekking door de bewoners , deze nog maar ter naauwernood het lijf konden redden. De inboedel is totaal verbrand en was niet geassureerd. Evenmin had zich de eigenaar van den molen, Burgerman, voor zoo veel het verbrand perceel betreft, tegen brandschade verzekerd. De vernielde granen waren de eigendom van den grutter Wijsman. Ten slotte doen wij een dringend beroep op de weldadigheid onzer stadgenooten en vestigen hun aandacht op achterstaande advertentie, waarbij hun de gelegenheid wordt aangeboden om den dringenden nood der van alles beroofde molenaars-familie te lenigen.

aanvullingen

trivia
Eerste afbeelding:
Alexine Tinne maakte in 1860 een foto van de Witte Brug en de molen. De foto is gevonden in het archief van de familie Tinne.
Zie externe link. Ingezonden door Jan Borgman, 9 jan. 2013.

Tweede afbeelding:
Deze molen in de omgeving van de Wittbrug Den Haag/Scheveningen wordt genoemd in het verhaal 'Ons Buurtje' in Die Haghe uitggeven 1976

De derde afbeelding is een tekening met grijze waterverf van W.C. Nakken, waarop een gezicht op Scheveningen vanaf het duin Mussenberg is afgebeeld. Op de voorgrond de korenmolen De Vier Winden bij de Witte Brug, verderop de molen aan het Rijslag. Daarachter de koepel Belevue, links de kerk van Scheveningen, rechts het Badhuis ca 1850.

Er bestaat een krijt tekening van P.J.C. Gabriel [1828-1903] uit 1852 'Een schuur op het terrein van de Bataafsche Boer in de Schevengingse bosjes; op de achtergrond de molen aan de Wittebrug.

De tekening in zwartkrijt van Gabriel is gemaakt in 1852.
John Balk, 2 okt. 2004.