Molen De Hoop voorganger, Nes

Nes, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
De Hoop voorganger
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06648 d
oude dbnr.
V4820
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Nes
plaatsaanduiding
gemeente
Ameland, Fryslân
streek
Ameland
kadastrale aanduiding 1811-1832
Nes (A) A (2) 298 Wed. Tiemen Boelens, molenaarster en landbouwster
geo positie
X: 180728, Y: 606868
N: 53.44743, O: 5.77443

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
omgewaaid
opvolger
geschiedenis
Op Ameland hebben in het verleden vele molens gestaan. Er was een octrooi voor nodig om een molen in bedrijf te mogen hebben. Zo'n octrooi werd afgegeven door de Heer van Ameland. In 1629 werd aan Watze Jacobs octrooi verleend om in de Nesserduinlanden een molen op te richten. Het octrooi werd verleend 'ten gerieve van de inwoners van Nes'. De jaarlijkse octrooi-pacht bedroeg zestig gulden, alsmede uiteraard vrij malen ten behoeve van de Heer van Ameland.

De betreffende standerdmolen was in 1757 van eigenaar/molenaar Martien Foppes, die de molen voor een bedrag van ƒ 5300 doorverkocht aan Laus Teunis en Jelle Dirks.

Leeuwarder courant, 23 oktober 1784
Daar wort gepraesenteert uit de Hand te Verkopen: Een Roggemolen met de Huizinge daarby als mede met een Vast Octroy, staande te Nes op het Ameland, alwaar nader onderrigt te bekomen is by Pyter Anderys aldaar.

Binnenlandsche Bataafsche courant, 3 mei 1800
Uit de handt te Koop, ofte anders by Strykgeld op den 3 Juny 1800: Eene geoctroyeerde Weit en Rogge STANDER-MOLEN, maalt voor 'twee Dorpen , zynde zeven Bakkers en een Brouwer, met een Schuur, Stallingen, Huis, Thuin, Regenbak en een Put, nader adres by Gerrit Hartmans, Molenaars-Baas tot Nes op Ameland.

Omstreeks 1800 werd de molen voor ƒ 600 doorverkocht aan Gerrit Hartmans op een publieke veiling, maar omdat hij deze prijs niet kon opbrengen werd Pieter Tiemens Boelens eigenaar van de molen.

In de oudejaarsnacht van 1833 werd de molen tijdens een hevige storm omver geblazen. Pieter Boelens liet binnen een jaar een nieuwe molen.

De molen waaide omver door de storm van 31 december 1833, evenals die van Noordwolde en De Blesse.
Dick Bunskoeke, 14 jan. 2015

Leeuwarder courant, 8 juli 1834
Te Nes op Ameland is de molen geheel omgewaaid

Bronnen ondermeer:
- Noord-Oost-Friese korenmolens en hun molenaars, W.T. Keune, 1970.
- Kloosters, torens, kerken en molens op Ameland, schrijver en jaar onbekend. Met dank aan H. van der Kaay.
MHO