Molen De Oude Molen, Eelde

Eelde, Drenthe
v

korte karakteristiek

naam
De Oude Molen
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06505 c
oude dbnr.
V3903
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Eelde
plaatsaanduiding
Zuideinde 1,1 km ZO van de Eelder kerk
gemeente
Tynaarlo, Drenthe
kadastrale aanduiding 1811-1832
Eelde E (3) 401 Jan Derks Stel, molen.
geo positie
X: 234494, Y: 571633
N: 53.12557, O: 6.57477

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verbrand
geschiedenis
De eerste vermelding van een molen in (het) Zuideinde komt voor in een verhandeling van Drost en Gedeputeerde Staten op 8 Mei 1606. De molen stond op een molenberg aan de Molenweg en het betrof een standerdmolen, die waarschijnlijk al eerder was gebouwd. De eerste eigenaar was ene Hopman Wessels, die volgens genoemde verhandeling geld verschuldigd was aan het Landschap Drenthe.

In 1675 vermeld het haardsteden register: Dije Molder ... 1 Wat niet meer wil zeggen dan "de molenaar", hij heeft geen paarden maar voor het ambacht wordt hij aangeslagen voor 1 paard.

In de Asser en de Provinciale Drentsche Courant was te lezen dat de enige werkende standerdmolen van deze gemeente is afgebrand. Hij was toen eigendom van A. Steenbrink (Steunebrink) en kinderen. Volgens de krant was de molen verzekerd voor Fl 3000,--. Of dit bedrag toereikend was is niet bekend, maar hij werd in 1871 wel herbouwd, als achtkante stellingmolen.

jnjv. Bron: Stellingnieuws 55 dec. 2007, M. Noordhoek

Uit de Provinciale en Drentsche Courant.van 4 februari 1870.

Eelde, 2 februari.
Hedennacht tusschen 2 en 3 uur, is de oudste en waarschijnlijk nog enige werkend standaard-korenmolen in de provincie Drenthe staande aan het Zuideinde dezer gemeente en behoorende aan de weduwe A. Steenbrink en kinderen uit de kring zijner meer aanzienlijke broeders verdwenen.
Vulkanus heeft er zich meester van gemaakt ten koste van de eigenaren en van de verzekerden bij de Bataafsche brandwaarborgmaatschappij te 's Hage, bij welke hij, zoo wij goed onderrigt zijn voor Fl 3000,- is verzekerd.
Gelukkig dat Eolus zich bedaard in het zuidwesten hield, want had hij den wind van rigting doen veranderen, zeker zoude het bij dit ene pand niet gebleven zijn.
Prachtig was het gezigt den molen vanaf den begane grond tot aan den kap als eene vuurkolom te zien branden, waarvan duizenden vonken als lichtende sterren in den duisteren nacht wegstoven.

Ten laasten zonk hij zonder veel geraas zuchtend ineen, alsof hij wilde zeggen mijn taak is volbracht.

Informatie van A.Nibbelink

-----

Op 26 februari 1857 wordt de molen met de molenaarswoning en 25,80 are verkocht aan Andries Steunebrink, landbouwer te Eelde voor fl. 2800. Andries Steunebrink is gehuwd met Jantje Schuiling, zij is zijn tweede vrouw. Hij was eerder gehuwd met Albertje Mooi. Andries Steunebrink heet eigenlijk Andreas Ardesch Rijkens en is geboren op 20 november 1797 te Steenwijk. In officiële stukken staat echter “zich noemende en schrijvende Steunebrink.

Ruim een jaar na de aankoop van de molen, namelijk op 26 april 1858 overlijd Andries op een leeftijd van 60 jaar te Paterswolde. Op 25 september 1858, zes maanden na het overlijden van haar man, krijgt Jantje nog een tweeling nl. Klaas en Andries.
De aankoop van de molen is bedoel voor zoon Klaas, 27 jaar, geboren te Hoogeveen uit het eerste huwelijk. Klaas is vrijgezel en dat blijft voorlopig zo.

In de Provinciale en Drentsche Courant van 4 februari 1870 lezen we dat ‘in de nacht van 2 Februari, tusschen 2 en 3 uur de oudste en waarschijnlijk nog enige standerdmolen in de provincie Drenthe, staande in het Zuideinde en behorende aan de weduwe A. Steenbrink (m.z. Steunebrink) en kinderen uit den kring zijner meer aanzienlijke broeders verdwenen is.

Volgens het krantebericht was de molen verzekerd voor fl. 3ooo. Of de uitkering toereikend was, valt niet te acherhalen. Een feit is dat de molen in 1871 werd herbouwd. Uitgaande van de “belastbare opbrengst gebouwd” die terugliep van fl. 160,-- naar fl.70,-- is de nieuwe molen aanzienlijk kleiner uitgevallen.

jnjv bron: Dorpsklanken, Eelde, woensdag 3 maart 1999