Molen De Hoop (1e), Sumar/ Suameer

Sumar/ Suameer, Fryslân
verdwenen molen

foto gezocht

korte karakteristiek

naam
De Hoop (1e)
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
pelmolen, korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06503 h
oude dbnr.
V7639
Meest recente aanpassing
| Conversie

locatie

plaats
Sumar/ Suameer
plaatsaanduiding
Mounepad 1
gemeente
Tytsjerksteradiel, Fryslân
geo positie
X: 195.805, Y: 577.092
N: 53.17895, O: 5.99753

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier

kenmerken windmolens

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
buitenkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verbrand
eigenaar
eigendomsvorm
geschiedenis
In 1867 kocht Geert Harmens de Jong uit Hardegarijp het stuk grond waar vroeger de korenmolen gestaan had, en liet hier weer een korenmolen bouwen.

In de volgende jaren wisselde de molen een aantal keren van eigenaar, op 4 november 1876 werd dat Jouke Hedzers Looijenga te Garijp.

In de nacht van 18 op 19 december 1881 ging de molen in vlammen op. De oorzaak was onbekend, maar de brand was wel bovenin de molen begonnen. De molen en losse goederen waren voor ƒ 6000 verzekerd, het aanwezige meel en graan voor ƒ 1500, terwijl er daarvan voor ƒ 1800 verbrandde. In 1882 werd in een advertentie o.m. te koop aangeboden: "de nog staande muren van den onlangs afgebranden korenmolen".

Op 9 januari 1882 vroeg de molenaar toestemming voor herbouw van de molen en het installeren van een stoommachine, maar dit verzoek werd door de gemeente niet in behandeling genomen omdat de aanvraag niet aan de regels daarvoor voldeed. Onbekend is of de molenaar een nieuwe poging gedaan heeft.

Op 23 maart 1882 vond de finale verkoping van de "Huis en Molensteed c.a. te Suameer" plaats, koper voor ƒ 2250 werd Jacob Jans Formsma. Hij liet de molen herbouwen met gebruik van een achtkant uit Kootstertille (Tenbruggencatenummer 16926), de molen van Kootstra. De meisjesnaam van mevrouw Formsma was Eldering ...

Bron: De molenbrand van Suameer, art. in De Utskoat nr. 79, okt. 1995.
afbeelding van onze ondersteuners