Molen Windlust voorganger, Wateringen

Wateringen, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Windlust voorganger
modeltype
Wipmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06498 s
oude dbnr.
V4034
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 06498 s Windlust voorganger (Wateringen)
Kaartfragment 1712

locatie

plaats
Wateringen
plaatsaanduiding
Heulweg 8
gemeente
Westland, Zuid-Holland
streek
Westland
kadastrale aanduiding 1811-1832
Wateringen C (1) 447 Mensje van der Juijst, bakkerin, weduwe Huybregt Persoon
geo positie
X: 78477, Y: 448860
N: 52.02281, O: 4.27228

constructie

modeltype
Wipmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
afgebroken
geschiedenis
Als eerste korenmolen stond er mogelijk een standerdmolen, later werd deze vervangen door een wipmolen.
1561:
De molen was in ieder geval al in 1561 aanwezig. De molen komt dan voor in de belastingregisters van de tiende penning.
1646:
Antonij Huijghen Ruijchrock, geb. ca. 1600, korenmolenaar eerst in Wateringen en sedert ca. 1658 in Westerlee in het ambacht De Lier.
20 februari 1646 verklaring van Anthonij Huijgen Ruijchrock, korenmolenaar te Wateringen, ca. 46 jaren, en vervolgens op 28 maart 1656 een verklaring op verzoek van de gemene korenmolenaars van Rijnland, dat hij sedert de tijd dat hij zijn korenmolen heeft, altijd als maalloon van iedere zak tarwe van drie achtendeel Oversche maat heeft genoten vijf stuivers van de bakkers en zes van huislieden of andere ingezetenen (G.A.G., Not. Arch. 158, f. 196 resp. 429, f. 14). Deze akten tekende hij met een huismerk, bestaande uit een halve cirkel met de opening naar onder met een loodlijn uit het midden.
1659:
Antonij Huijghen Ruijchrock kocht op 7 mei 1659 een windkorenmolen en een huis op Westerlee in het ambacht van De Lier van Cornelis Jacobsz. Edelman, hij volgde mede de Molewerff met de vrije wind en wat daar aan kleeft met vier dichte zeilen, handbomen, billen en ander gereedschap voor ƒ 4400,=, in mindering daarvan nam de koper tot zijn last ƒ 1200,= hypotheek op molen en huis, te weten ƒ 600,= op de vrouwe van de Lyer en ƒ 600,= op Ariaentje van Roon wed. Hij betaalde gedeeltelijk met een kustingbrief. Op dezelfde dag kocht hij van Geertje Jans, weduwe van Engel Jans een huis te Westerlee.
1662:
Op 6 juni 1662 verkocht Anthonij Huijgen Ruijchrock aan Mees Meesen Hoochtwech een windkorenmolen, en twee huizen en erven, in het ambacht De Lyer op Westerlee.
1754:
Arnoldus van Rhyn, ged. te Overschie op 2 april 1719, werd in 1754 eigenaar van den wip(koren)molen "Windlust" te Wateringen, dien hij tot zijn dood in augustus 1777 heeft bezeten.
1822:
Groninger courant, 19 maart 1822
ROTTERDAM den 15 Maart.
Laatstleden Vrijdag is een korenmolenaarsknecht te Wateringen op het bloote hoofd door den bliksem getroffen, met dat gevolg , dat hij van den molen als dood ter aarde viel; door hulpmiddelen weder bijgebragt zijnde , bevond men, dat hij op de hersenpan en aan den bal van de linkervoet gekwetst was; de voet was gezwollen en het hoofd zeer pijnlijk.
1869<:
in 1869 liet Cornelis Persoon de houten molen afbreken afgebroken en door de stellingmolen vervangen.

aanvullingen

trivia
In 1801 is onderstaande in been of ivoor uitgesneden afbeelding van een wipmolen gemaakt, die de korenmolen van Wateringen moet uitbeelden.
De naam van de Wateringse notaris Denick Patijn komt erop voor, dus hij zal dit kunstwerkje hebben laten maken.
Desondanks is het onzeker of de molen een wipmolen is geweest, aangezien hij in geen enkele akte als zodanig wordt vermeld.

Bron: De korenmolen (Windlust in 1869) in Wateringen, Aart Struijk. Historisch Jaarboek Westland 24, 2011, pag. 101-118.