Molen De Ruiter / De Ruyter, Amsterdam

Amsterdam, Noord-Holland
verdwenen molen

media-bestand
Molen 06494 p De Ruiter / De Ruyter (Amsterdam)
Links de sleephelling van De Ruyter, midden De Ooievaar

korte karakteristiek

naam
De Ruiter / De Ruyter
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
zaagmolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06494 p
oude dbnr.
V1820
Meest recente aanpassing
|

locatie

plaats
Amsterdam
plaats aanduiding
aan de Zaagmolensloot/ zuidelijke Zaagmolenpad
gemeente
Amsterdam, Noord-Holland
streek
Amsterdam
kadastrale aanduiding
Amsterdam B (2) 675 Firma Martinus & Johannes Glasbergen, houtzagers
geo positie
X: 121.803, Y: 485.526
N: 52.35663, O: 4.89991

levensloop

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwijningsjaar
gesloopt

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier

kenmerken windmolens

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
buitenkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

Uit een notariële akte van 20 juni 1757 betreffende juffrouw Wilhelmina Catharina Schrijver en haar grootvader en voogd Adam Huijgens:
" ... Woonenden de Comparanten buiten de Utrechtsche poort dezer Stad, doch onder des selves Jurisdictie aan de moolen genaamt de Ruiter, ... "
Bron: Stadsarchief Gemeente Amsterdam.
Arjen Lobach, 18 feb. 2021.
-----

In 1765 behoorde de zaagmolen De Ruyter aan Claas Pieterse de Ruyter.
Bron: "De molens van Amsterdam", G.J. Honig, 1929, blz. 128.
-----

Purmerender Courant, 24 jan. 1866:
"Gezaagde Eiken Balken. In voorraad GEZAAGD DROOG EIKEN HOUT, a/d Molen de RUIJTER, Utrechtsche Barrière achter 't Paleis van Volksvlijt, bij den Molenaar J.T. OPDAM; [...] Onze prijsnotering is in alles uiterst civiel.
Amsterdam, Januari 1866.
LINDNER & Co."
Zie ook molen 06492 t.
-----

Algemeen Handelsblad, 10 juni 1882:
"AMOTIE BIJ INSCHRIJVING
Op Maandag 19 Juni, des middags 12 uur, zullen bij inschrijving biedingen worden aangenomen op de Amotie van den MOLEN "DE RUITER", staande aan de Govert Flinckstraat en Zaagmolensloot.
Te zien dagelijks en informatiën bij den Heer OBDAM, wonende aldaar.
De biedingen worden ingewacht onder gesloten Couvert, door den Heer D.J. SPEELMAN, in het Café De Granietzuil, Stadhouderskade over het Paleis voor Volksvlijt, op bovengenoemden datum."

Het Nieuws van den Dag, 14 aug. 1882:
Veiling van de Amotie HOUTZAAGMOLEN "DE RUITER."
JOHs. GERs. JOSs. GEERS Hzn., Makelaar, zal op Woensdag 16 Augustus 1882, te half elf uren precies, op de voormalige Houtkooperij "de Dommekracht", in de Govert Flinkstraat gelegen, verkoopen:
Eiken As, 2 flinke Roeden, 1 lange en 1 korte Spruit, 1 Staartbalk, 4 Schooren, 1 Windpule, en verder Kapwerk, Kruk, Sleede, Zaagramen, zware Eike en Greene Balken en Ribhout, Delen en Platen, Roezeilen, Zagen, Kettings, Brandhout, tot Amotie een Houtloods 42.50 X 8.50 M., p.m. 150 M. Hout Rasterwerk en hetgeen verder, alles afkomstig van bovengen. Molen van af heden aldaar te zien zal zijn."

De Amsterdammer, 7 jan. 1883:
"Voordracht van de Commissie, belast met het beheer van Stedelijke rentegevende eigendommen van 2 Januari 1883, om aan D.J. Speelman tot 31 December 1883 uitstel te verleenen voor de overdracht van eenige gronden aan de Govert Flinckstraat, zijnde de werf van den voormaligen zaagmolen "de Ruiter", benevens eenig aangrenzend terrein."

aanvullingen

afbeelding van onze ondersteuners