Molen De Jonge Visscher / De Jonge Visser, Amsterdam

Amsterdam, Noord-Holland
v

korte karakteristiek

naam
De Jonge Visscher / De Jonge Visser
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
zaagmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06493 s
oude dbnr.
V4493
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 06493 s De Jonge Visscher / De Jonge Visser (Amsterdam)
Deel van onderstaande foto

locatie

plaats
Amsterdam
plaatsaanduiding
aan de Mennonietensloot
gemeente
Amsterdam, Noord-Holland
streek
Amsterdam
kadastrale aanduiding 1811-1832
Amsterdam B (1) 344 De wed. Herman Doublet
geo positie
X: 120454, Y: 485653
N: 52.35769, O: 4.88010

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
over de wieken

Molen De Jonge Visscher had in 1874 één ijzeren roede, en dat kan in die tijd eigenlijk alleen een Potroe zijn geweest. De roede brak af en maakte nogal wat schade.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
onbekend ✉︎ ? ? 1878c 05,10
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
gesloopt
geschiedenis

In 1686 werd aan de Mennonietensloot te Amsterdam de achtkante bovenkruier "De Jonge Visscher" gebouwd.Kaart van de Mennonietensloot, gegraven in 1669, waarop acht molens ingetekend staan. Het molentype, de naam van de molen en de namen van de eigenaren zijn vermeld 

(molen nr 6 van de 8, van links naar rechts gezien)


Op 1 juni 1763 zegde een flink aantal eigenaars van molens het op 18 januari 1760 gesloten verzekeringscontract weer op. Voor D' Jonge Visser was dat Lambert van Groningen (bron: Stadsarchief Amsterdam, toeg. 5075, inv. 12230, blz. 411).

Boedelinventaris van Douwe de Haan, wonende in deze molen en voor 3/16 deel eigenaar van deze molen, gedateerd 25 sept. 1780: Stadsarchief Amsterdam, toeg. 5075, inv. 16328, blz. 664 e.v.

Deze houtzager was tezamen met paltrok De Houthandel (Tenbruggencatenummer 06493 v) jarenlang eigendom van de firma Doublet. Houthandelaar Evert Gritters Doublet verzocht in 1866 en 1869 een brug over de overhaal te mogen leggen, om de bereikbaarheid te verbeteren. Hij was de zoon van Hendrik Gritters uit Kolderveen en Catharina Doublet, een zuster van Evert Doublet. Evert Gritters Doublet kreeg in 1865 toestemming de achternaam van zijn moeder aan de zijne toe te voegen.

Toen het Rijksmuseum in deze buurt gebouwd zou worden, moest "De Jonge Visscher" in 1878 het veld ruimen.

Bron o.a.: artikel van Mr. J.H. van den Hoek Ostende in "Molennieuws" nr. 54, 1971. Met dank aan H. van der Kaay en G. van den Bosch.
-----

Petrus Johannes de Kruijff, geboren in 1831 te Amsterdam, was houtzaagmolenaar op deze molen. Vermeld staat o.a. op een ondertrouwacte:
"Cornelis de Kruijff van Amster(dam):geref(ormeerd) oud 19 jaren, buiten de Weteringspoort aan den Molen De Visser, ouders dood, enz., ging in ondertrouw met Christina Maria Febberman van Amseter(dam), oud 25 jaren."
Frans de Kruijff, 23 aug. 2013.

De Tijd, 6 oktober 1874:
"Vrijdag is, tengevolge van den hevigen wind, aan den houtzaagmolen De Jonge Visscher, toebehoorende aan de firma E. Doublet, op ht Mennonietenpad, een ijzeren wiek derwijze gebroken, dat een stuk met geweld door den molen is gedreven, en een ander gedeelte op vrij verren afstand in het land is nedergekomen. Hoewel het volk in dezen molen werkzaam was, heeft, door een waarlijk bijzonder geluk, niemand letsel bekomen."

aanvullingen

trivia

Aan het Mennonietenpad, dat lag van de Singelweg nabij het polderhuis westwaarts tot bijna aan de gemeente Nieuwer-Amstel bij het tegenwoordige Stedelijk Museum, en de daarbij gelegen Mennonieten sloot stonden eertijds zeven molens, drie koren- en vier houtzaagmolens. De gronden terzijde van het pad waren bijna geheel ingenomen door warmoezerijen, zie de afbeelding.
-----

Volgens J. van Eck ('De Amsterdamsche schans & de buitensingel', 1948) verbrandde De Jonge Visscher in 1848 en werd herbouwd. Dit is onjuist en betreft De Swaan, herbouwd als De Houthandel.

Op de tekening van Cornelis Pronk uit 1741 staat als verste molen De Jonge Visscher afgebeeld. Beeldbank Amsterdam, afb.best. 010097013285.
-----

DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1232, blad p.182vo en p.183, aktenummer DTB 1232. Gemeente: Amsterdam. Periode: 1714-1717:
4 mei 1717: Begraven Amsterdam, Heiligewegs en Leidsche Kerkhof.
"Steijntje Jans huijsvrouw van Engel Claasz Beets, buijten de Weteringspoort op het Meniste Eijlant aan de molen de Jonge Visser, betaelt 4 gulden."
Ruud Zonneveld, 4 juni 2021.