Molen De Bruinvis / De Samson / De Simson, Amsterdam

Amsterdam, Noord-Holland
verdwenen molen

media-bestand
Molen 06492 t De Bruinvis / De Samson / De Simson (Amsterdam)
Ansichtkaart collectie Wibo Jellema

korte karakteristiek

naam
De Bruinvis / De Samson / De Simson
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
zaagmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06492 t
oude dbnr.
V1362
Meest recente aanpassing
| Conversie

locatie

plaats
Amsterdam
plaatsaanduiding
aan de Nieuwe Wetering of Kostverlorenvaart buiten de Raampoort, aan het einde van het Kuiperspad
gemeente
Amsterdam, Noord-Holland
streek
Amsterdam
kadastrale aanduiding 1811-1832
Amsterdam C (4) 408 P. Craandijk Jr., koopman
geo positie
X: 119.682, Y: 487.375
N: 52.37312, O: 4.86858

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier

kenmerken windmolens

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
buitenkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
afgebroken
eigenaar
eigendomsvorm
geschiedenis
De eigenaar was de firma Poort en Steenhagen.

De Samson heette eertijds De Bruinvis. Hij was een flinke, sterke molen, geschikt voor het zware werk.
Bron: "Molens in Noord-Holland in oude ansichten", 1980.
-----

In 1765 behoorde De Bruinvis aan Aart Jacobsz. Bruinvis.
Bron: "De molens van Amsterdam", G.J. Honig, 1929, blz. 128.
-----

In 1772 was Cornelis Otter de molenaar. In deze notariële akte van 16 november 1772 verklaren drie houtzaagmolenaarsknechts dat een partij gezaagd hout van goede kwaliteit was toen het naar Cadiz in Spanje werd verzonden: Stadsarchief Amsterdam.
Arjen Lobach, 3 sept. 2022.
-----

Opregte Haarlemsche Courant, 30 okt. 1824:
"Uit de Hand te Koop: DRIE extra sterke, bijzonder welgeconserveerde en zeer goed gesitueerde HOUTZAAGMOLENS, zijnde de eenen een Zommerzager, met drie Sleden, genaamd De SAMSON; de anderen een Bovenkruijer, Balkzager, met twee Sleden, DE CORNELIA genaamd, en de derden een Paltrok, Balkenzager, met twee Sleden, genaamd DE GRAAUWE HAAS, met derzelver Huizingen, Knechts-Woningen, Houtloodsen, Timmerloods, Stalling enz.; benevens de VAARTUIGEN en Vaste en Losse GEREEDSCHAPPEN tot gemelde Molens behoorende; welke Percelem digt bij elkander staande en gelegen zijn op Stads Grond, buiten en even benoorden de Raampoort, te Amsterdam. Te bevragen bij derzelver Eigenaars, als te Naarden bij N. van der STOK; te Muiden bij G. VERSCHUUR en te Weesp bij G. en B. van den BERGH, en aanwijzing te bekomen bij P. van der STARRE, Kommandeur, wonende bij gezegde Molens. Brieven franco."
-----

Deze molen werd volgens mr. J.H. van den Hoek Ostende afgebroken in 1895, dus nog voor zijn buurman De Victor.

aanvullingen

trivia
Op de foto (coll. H. v.d. Woude) is rechtsachter molen De Victor te zien.
-----

Purmerender Courant 12 dec. 1869:
"In plaats van buiten de Utrechtsche Barrière hebben we thans in voorraad liggen aan den Molen "de Samson" buiten de Raambarrière bij den Heer Jb.C. POORT, ruime keuze van GEZAAGDE EIKEN BALKEN, in verschillende afmetingen, zoo aan 1 als 5/4, 1½ en 2 dm Amst.
LINDNER & CO., Houthandelaars, AMSTERDAM, Wittenburgergracht, T 520."
Zie ook Tenbruggencatenummer 06494 p.
afbeelding van onze ondersteuners