Molen De Valk, Amsterdam

Amsterdam, Noord-Holland
verdwenen molen

media-bestand
Molen 06492 n De Valk (Amsterdam)
coll. DVM

korte karakteristiek

naam
De Valk
modeltype
Paltrokmolen
functie
zaagmolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06492 n
oude dbnr.
V1823
Meest recente aanpassing
| Links en dbnr's aangepast naar Tenbruggencatenummer

locatie

plaats
Amsterdam
plaats aanduiding
aan de Voorweg/ de tegenwoordige Frederik Hendrikbuurt
gemeente
Amsterdam, Noord-Holland
streek
Amsterdam
kadastrale aanduiding
Amsterdam C (4) 320 Jan Bakker, houtzager
geo positie
X: 119.960, Y: 487.650
N: 52.3756, O: 4.87264

levensloop

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwijningsjaar
gesloopt

constructie

modeltype
Paltrokmolen
krachtbron
wind
functie

kenmerken windmolens

plaats bediening
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
onderkruier
kruiwerk
onderkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

14 juli 1655. Claes Reijersz, houtzaagmolenaar, verkocht aan Jan Jansz, houtzaagmolenaar, de helft van een houtzaagmolen "de Swaen" inclusief de helft van de woninge, loots, schuijt en gereedschappen, "alle staende op stadsts grondt buijten de Raempoort, belent de molen de Valck aen de Oostsyde, ende de molen 't Bonte Calff aende west syde".
Stadsarchief Amsterdam, transportakten voor 1811, Nl-SAA-21623987, fol. nr. 58.
Mary S. Sprunger, 17 april 2018.

Boedelscheiding van de nalatenschap van Dirk Jacobsz Nome, eigenaar van deze molen, gedateerd 27 november 1720. De molen ging naar zijn zoon Jacob Nome. De molen was, inclusief alle opstallen, schuiten, houttuinen en gereedschappen maar exclusief het hout, getaxeerd op ƒ 7800.
Stadsarchief Amsterdam, toeg. 5075, inv. 7848, pag. 949 e.v.
Arjen Lobach, 28 aug. 2023.

Op 1 juni 1763 zegde een flink aantal eigenaars van molens het op 18 januari 1760 gesloten verzekeringscontract weer op. Voor De Valk was dat Jan Dooren (bron: Stadsarchief Amsterdam).

De molen was tot het einde van zijn bestaan eigendom van de firma Gt. van der Bijl.

aanvullingen

trivia
De Middenweg lag waar nu de Gillis van Ledenberchstraat ligt. Paltrokmolen 'De Valk' stond tot 1892 aan de Voorweg.
-----

Op de eerste foto is op de achtergrond de eerste bebouwing van de 1e Hugo de Grootstraat te zien.
Theo Bakker, 8 maart 2010.
afbeelding van onze ondersteuners