Molen Graan Molen, Zuilichem

Zuilichem, Gelderland
v

korte karakteristiek

naam
Graan Molen
modeltype
Onbekende windmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06484 z
oude dbnr.
V2669
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Zuilichem
plaatsaanduiding
aan het Boveneind, op de Waaldijk
gemeente
Zaltbommel, Gelderland
streek
Bommelerwaard
geo positie
X: 138234, Y: 424736
N: 51.81100, O: 5.14408

constructie

modeltype
Onbekende windmolen
krachtbron
wind
functie
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
circa
verdwenen
verwoest
geschiedenis
De molen De Hoop te Zuilichem had meerdere voorgangers, tenminste twee. De eerste van voor 1847 verbrandde in 1849. De tweede gebouwd in 1849-1850 werd verwoest door een overstroming in 1861. De huidige molen werd in 1863 gebouwd.

Molenaar A. Oosterling herbouwde de molen op de oude fundamenten.
In 1851 werd Willem Leonard van Buyten de nieuwe eigenaar. De molen was ook geschikt om er in te wonen. De molen werd door de molenaar/eigenaar van Buyten bewoond met tot gevolg dat het oorspronkelijke molenaarshuis (ondanks verhuring) danig in verval raakte. Dit blijkt uit een proces verbaal:
Procesverbaal 107, 17 september 1851.
In het begin van dit jaar is uit de gemeente Klundert alhier komen wonen Willem Leonard van Buyten, koornmolenaar, welke den molen alhier heeft gekocht. Deze molen is tevens tot woonhuis ingericht en wordt door hem zelve bewoond, doch regt tegen over den molen, aan den binnenkant des dijks staat een vervallen woonhuis tot de molen behoorende, het welk hij heeft verhuurd aan Jacobus Arnoldus Goedknecht, broodbakker, die tegenwoordig nog daarin woont. Tusschen deze twee personen is verschil ontstaan en nu wil W.L. van Buyten de huurder uit het huis hebben en zocht te verkrijgen door hem allerlei moeilijkheden te berokkenen; het huis is zeer bouwvallig is en overal doorregent, nog meer onbewoonbaar te maken, en hem langs dien weg te dwingen, dat hij hetzelve moet verlaten.


Van Buyten verkocht zijn molen echter op 27 maart 1852 aan Willem van Herpen (bakker te Bruchem)
en Hermen van der Meijden jr, (korenmolenaar te Nederhemert).

In 1861 kwam er een plotseling einde aan het bestaan van de molen toen hij in de nacht van 7 op 8 januari door hoog water en kruiend ijs spoorloos verdween toen de dijk ter plaatse doorbrak. Een boeiend verslag over de ramp gaf S.H. Buijtendijk, Hervormd predikant te Veen in een door hem uitgegeven boekje ”Watersnood Brakel en Zuilichem overstroomde landen en dorpen”.

De molenkap vond men later terug bij Aalst.

aanvullingen

trivia
Rotterdamsche courant, 9 januari 1861

Het ijs in de rivier de Maas voor deze stad zit thans zoo ver het oog reikt vast en wordt heden voor de Groote Draaisteeg te voet gepasseerd.
Tusschen Nieuwaal en Zuilichem zijn twee doorbraken in den Waalbandijk. De eerste moet over de 100 el lang zijn. De tweede, gevallen waar vroeger de molen stond, heeft men gisteren morgen nog niet kunnen genaken, evenmin als Brakel. Er waren schuiten met levensmiddelen en om te redden uitgezonden. De straatweg van Hedel was ondergeloopen. Volgens berigten uit Zalt-Bommel van heden, was de toestand in die streek weder hoogst zorgelijk.