Molen Huitebuurstermolen (1e), Nijemirdum

Nijemirdum, Fryslân
verdwenen molen

foto gezocht

korte karakteristiek

naam
Huitebuurstermolen (1e)
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06475 i
oude dbnr.
V11515
Meest recente aanpassing
| Links en dbnr's aangepast naar Tenbruggencatenummer

locatie

plaats
Nijemirdum
plaatsaanduiding
1 km ZO der kerk
gemeente
De Fryske Marren, Fryslân
geo positie
X: 167.568, Y: 540.218
N: 52.84901, O: 5.57377

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
inrichting
Vijzel

kenmerken windmolens

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

In de Nederlandse Molendatabase wordt nu 1893 (1878) als bouwjaar van de nog bestaande Huitebuurstermolen genoemd. In het laatste Friese molenboek wordt 1790 genoemd, net als in Molens in Friesland IOA deel 2 (nr. 44) ("werd in 1893 herbouwd"), en in De Utskoat nr. 77, maart 1995. Waarop dit gebaseerd is, is ons een raadsel. In het kadaster 1811-1832 en op de TMK van ca. 1850 is in ieder geval niets van een molen te bekennen.
-----

Op 2 augustus 1878 berichtte de correspondent van de Leeuwarder Courant: "Gisteren vielen twee molenmakers van de as uit den nieuwen molen te Huiteburen onder Nijemirdum. Beide bekwamen zware kneuzingen en konden niet te voet gaan." Dit zou betekenen dat het Zwaantje 15 jaar ouder is dan tot nu toe werd aangenomen. Maar het kan ook zijn, dat er in 1878 een molen werd gebouwd die in 1893 reeds moest worden herbouwd.
Bron: Nederlandse Molendatabase.
afbeelding van onze ondersteuners