Molen van Beilen, Beilen

Beilen, Drenthe
v

korte karakteristiek

naam
Molen van Beilen
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen, pelmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06464 n
oude dbnr.
V2702
Meest recente aanpassing
| Conversie

locatie

plaats
Beilen
plaatsaanduiding
Molenstraat/ 0,5 km ten N, iets NO, van gemeentehuis, zuidzijde weg naar Klatering
gemeente
Midden-Drenthe, Drenthe
kadastrale aanduiding 1811-1832
Beilen D (3) 1006 Lucas Jans Mulder, landb.
geo positie
X: 231278, Y: 542393
N: 52.86332, O: 6.51988

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante ondertoren
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
circa
verdwenen
verbrand
geschiedenis
In 1630 (Oude Statenarchieven (OSA) nr. 841, kohier vaste goederen) was Johan Koninck eigenaar en werden molen, land, huis en hof geschat op een waarde van 5600 gulden. Ter vergelijking: enkele molens in de zuidwesthoek van Drenthe werden toen op 1500 gulden geschat.
In 1645 werd de molen van Jan Coninckx te Beilen ook op 1500 gulden gezet (OSA nr. 842-10, Estimatie vande meulens), tegen die van Holte (Willem mulders) en Hijken (Hilbert Roeloffs)n op 800. Die in Westerbork (eigendom van de schulte) werd op 1200 gulden gezet, zodat de Beiler molen goed moet hebben gedraaid.

In 1691 en 1692 woonde er een Lefert Koninx als mulder in het dorp en die familie had een windmolen in Beilen.
D. Bunskoeke, 19/20 okt. 2013
-----

In het haardstedenregister van 1691 werd Leffert Conincks als mulder aangeslagen voor twee gulden. In 1697 was er een conflict met Jan Brunsting, eigenaar van de molen in Makkum (zie Tenbruggencatenummer 02751 a), die zijn molen naar de noordkant van Beilen wilde verplaatsen. Maar dat ging niet door als gevolg van het protest van Conincks.
Bron: Molens - 2. Beilen - 1600-1832, art. door H.J. Vos in Tijdschrift Historische Vereniging Gemeente Beilen, 2011 nr. 4 pag. 16-20.
-----

Eigenaar in 1834: J. Bus.
Verbrand in de nacht van 9 op 10 april 1834.
Bron: archief Ten Bruggencate, sept. 1949 (brief J.M. Hurenkamp, 5 maart 1943).
[NB Het jaartal 1834 is waarschijnlijk onjuist. Red.]

Eigenaar: J. Bus.
Afgebrand 9/10 april 1838.
Bron: archief B. van der Veen, april 1941.
[NB 1838, helaas zonder bronvermelding, is waarschijnlijker dan 1834 gezien de herbouw in 1838. Red.]

De molen verbrandde in de nacht van 9 op 10 april 1838.
Bron: Drentsche Courant, 17 april 1838.
-----

Dit was één van de voorgangers van de molen van Smid. Volgens de kadasterkaart 1811-1832 had de molen een zeskant grondplan, dat zou er op kunnen duiden dat de standerdmolen toen was vervangen door een zeskante grondzeiler.
De molen verbrandde in de nacht van 9 op 10 april 1834 [moet zijn 1838?], de volgende molen ging op 25 juni 1882 door brand verloren en hij werd nogmaals herbouwd.
Bron: onbekend.

aanvullingen

trivia
Nieuws- en Advertentieblad voor de Prov. Drenthe, dinsdag, den 8 Februarij 1825

BEILEN, den 3 februarij

Gister avond te negen ure zag men, dat de koornmolen alhier van boven in brand was; men durfde zich eerst niet in den molen begeven uit vrees dat het bovenste zoude instorten. Eindelijk hebben drie personen, met name Hilbert Hunse, Harm Withaar en Hendrik Brunsting, zich verstout in den molen naar boven te klimmen, en bevindende, dat de brand nog niet ver gevorderd was, hebben zij met behulp van meer anderen, de blussing binnen korten tijd ten uitvoer gebragt.