Molen De Morgenster, Wijnjewoude/ Wynjewâld

Wijnjewoude/ Wynjewâld, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
De Morgenster
modeltype
Onbekende windmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06459 f
oude dbnr.
V2414
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Wijnjewoude/ Wynjewâld
plaatsaanduiding
aan de Binnenweg van Duurswolde, 30 m verder dan voorganger
gemeente
Opsterland, Fryslân
plaats(en) voorheen
Duurswoude
geo positie
X: 209700, Y: 563956
N: 53.05969, O: 6.20312

constructie

modeltype
Onbekende windmolen
krachtbron
wind
functie
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verplaatst
geschiedenis

Gebouwd ter vervanging van standerdmolen. De molen werd overgeplaatst vanuit Leeuwarden.

De molen werd in 1869 verkocht aan Meinte Annes de Boer, bakker en molenaar te Oosterwolde. Hij handhaafde de molen tot het begin van de 80-er jaren, toen hij hem liet afbreken. Hij vestigde zich als landbouwer in Gorredijk, waar zijn zoon Anne in 1882 de korenmolen De Morgenster (Tenbruggencatenummer 03266 z) had opgericht. Mogelijk werd bij de bouw van die molen gebruik gemaakt van de molen in Duurswoude.

In 1884 verrees in Wijnjeterp een nieuwe korenmolen, zie
Tenbruggencatenummer 02764.

Bron: Uit de knipseldoos, art. door Popke Timmermans in De Utskoat nr. 56, dec. 1989.