Molen Polder De Honderd en Woudgaren / Roodkerker Polder, Readtsjerk/ Roodkerk

Readtsjerk/ Roodkerk, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
Polder De Honderd en Woudgaren / Roodkerker Polder
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van Polder De Honderd en Woudgaren / Roodkerker Polder via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
06452 y
oude dbnr.
V12760
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Readtsjerk/ Roodkerk
plaatsaanduiding
1,1 km NNW der kerk
gemeente
Dantumadiel, Fryslân
geo positie
X: 191235, Y: 586799
N: 53.26650, O: 5.93028

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
inrichting
vijzel
plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
18 m
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
>
verdwenen
afgebroken
geschiedenis
Bemaalde de polder "De Honderd en Woudgaren" (265 ha).
Werd in 1911 vervangen door de bestaande molen De Hoop.
Bron: archief Ten Bruggencate.
-----

Leeuwarder courant, 21 aug. 1911:
"BOELGOED - AFBRAAK.
De notaris H. POSTHUMUS te Giekerk zal op Woensdag 23 Augustus 1911, 's nam. 1 uur, op het terrein bij den molen te Roodkerk, tegen contante betaling, bij boelgoed publiek verkoopen :
Een partij AFBRAAK, bestaande in: eiken molenas, dito windpeluw, beiden zoo goed als nieuw, 4 beste raderen, waarvan 1 zoo goed als nieuw, 2 molenroeden lang 18 M., 1 nog goede molenschroef, eenige 6 c.M. gezaagde grenen posten verder allerlei afbraak, alles afkomstig van den afgebroken molen, benevens nog zeer goede molenzeilen."
-----

Leeuwarder Courant, 20 feb. 1911:
"WATERMOLEN TE KOOP.
Wegens oprichting van een grooteren molen, wordt TE KOOP aangeboden een achtkante WINDWATERMOLEN, 18 meter vlucht, met compleet stel zeilen, met of zonder schroef en bak, naar verkiezing, staande in den Roodkerker polder.
Te bevragen bij den voorzitter B. ELZINGA te Roodkerk."

Afbraak vond dan dus zeker in 1911 plaats, als het tenminste om deze molen gaat.
Let op de naam van de polder, die hier anders wordt aangeduid. Al in 1864 bestond de Roodkerker polder, toen een buiten werking gestelde watermolen met 11,92 meter vlucht werd aangeboden in de Leeuwarder Courant van 14 oktober. Volgens dezelfde krant van 22 april 1870 liet de polder een molenaarswoning bij de molen bouwen.
Regelmatig lees ik van de Roodkerker polder “op de Garen” en volgens dezelfde krant van 27 januari 1908 werd onder de ingelanden de oude molenas verkocht: kennelijk was die nog van hout en bruikbaar. Ook na 1911 wordt regelmatig van de Roodkerker polder gesproken.
Dick Bunskoeke, 30 okt. 2021.

Vermeldingen van het bemalen gebied:
- kad. minuutplan Birdaard F, blad 2, 1832: noordelijk deel Woudgaaren, zuidelijk deel de Honderde
- top. kaart ca. 1850: noordelijk deel naamloos, zuidelijk deel De Honderd, drie molens aangegeven bewesten de latere poldermolen
- top. kaart ca. 1864: noordelijk deel de Woudgaren, zuidelijk deel de Honderd
- waterstaatskaart Leeuwarden 1, 1874: Polder van de Honderd en Woudgaren
- waterstaatskaart Leeuwarden 3, 1874: Polder de Honderd en Woudgaren
- waterstaatskaart Leeuwarden 3, 1914: Roodkerker polder
- waterstaatskaart Leeuwarden 1, 1916: Roodkerker Polder
- top. kaart 1930: Roodkerker Polder
- top. kaart 1952: Roodkerker Polder, nabij de molen staat "de Honderd"
- top. kaart 1961: Roodkerker polder
- www.dbnl.org: Roodkerkerpolder en de Honderdsreed, 1862-1969
- De Utskoat nr. 109, maart 2003: Waterschap De Roodkerkerpolder en Honderdsreed
- "Een geschiedenis van de waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970", J.P.A. Louman 2007: Waterschap De Roodkerkerpolder en de Honderdsreed ging per 1 juni 1968 op in Waterschap De Wâlden