Molen (standerdmolen), Ovezande

Ovezande, Zeeland
v

korte karakteristiek

naam
(standerdmolen)
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06432 j
oude dbnr.
V2678
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 06432 j (standerdmolen) (Ovezande)
Fragment kadaster

locatie

plaats
Ovezande
plaatsaanduiding
Molenweg
gemeente
Borsele, Zeeland
streek
Zuid-Beveland
kadastrale aanduiding 1811-1832
Ovezande C (1) 36 Jacobus van den Dries, landb.
geo positie
X: 44912, Y: 383661
N: 51.43131, O: 3.80406

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis

In 1747 of 1748 waait de standaardmolen van Ovezande om. Deze stond in de Calagnepolder, veel dichter bij dorp dan zijn opvolger(s). Van 1748 tot 1759 is Ovezande molenloos.

Op 2 Juni 1759 krijgt Adriaan de Vos toestemming v/d Staten van Zeeland voor bouwen van een standaardkorenmolen in Blazekoppolder (vlakbij huidige molen) en komt zelfde jaar in bedrijf.

In 1883 koopt molenaarsweduwe De Bie het houten achtkant v/d poldermolen van Buiten-Eemnes, en laat de standaardmolen afbreken en laat vlakbij een stenen onderachtkant metselen en een molenbelt opwerpen en plaatst hierop het houten 8-kant, de huidige molen De Blazekop.

(De 8-kantige poldermolen uit B-Eemnes was een romp zonder kap, de romp werd compleet met scheprad gekocht waarbij delen van het scheprad nog duidelijk zichtbaar in de huidige molen werden verwerkt.)   

Informatie van P.Bak, 8 november 2023

 

Middelburgsche courant, 18 februari 1840 

Te koop de WIND-KOORNMOLEN te OVEZAND, in Zuidbeveland, met aanhoorige Woning, en Erf; te bevragen bij den Molenaar J.H. Boonman, aldaar

Maria Remijn, was geboren 11 april 1814 te Baarland, huwde op 10 mei 1839 met Adriaan Rijk, 29 jaar oud en van beroep landbouwer. Volgens “De Molens van Zeeland” kocht Rijk de molen op 21 november 1844 uit de nalatenschap van J.H. Boonman. 

Adriaan Rijk  overleed op 28 december 1848 op 39-jarige leeftijd. Maria bleef met zeven kinderen achter en heeft het bedrijf kennelijk voortgezet.

Ruim 4 jaar later, 27 juni 1853, hertrouwde zij, dan vermeld als ‘molenaarster’, met Wilhelmus de Bie, 35 jaar oud. Deze laatste was boerenknecht, geboren te Halsteren maar ten tijde van zijn huwelijk woonachtig te ’s Heerenhoek

Wilhelmus de Bie overleed op 30 juli 1861, 43 jaar oud. Ten tijde van zijn dood staat hij, net als Adriaan Rijk eerder, te boek als molenaar.

In de Goessche Courant van 30 oktober 1884 wordt de verkoop van “eene groote partij Afbraak, meerendeels Eikenhout, van een Windkorenmolen” aangekondigd. Dit alles “ten verzoeke van en nabij de woning van de weduwe Wm. De Bie, onder Ovezand”.

Het meest waarschijnlijk lijkt dat de oude molen pas is afgebroken toen de nieuwe klaar was, in oktober 1884, ruim een jaar nadat de weduwe de advertentie in Het Nieuws van den Dag liet plaatsen.