Molen De Koe (2e) (Molenbolwerk), Veere

Veere, Zeeland
v

korte karakteristiek

naam
De Koe (2e) (Molenbolwerk)
modeltype
Ronde molen, grondzeiler
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06431 j
oude dbnr.
V2677
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 06431 j De Koe (2e) (Molenbolwerk) (Veere)
uitsnede

locatie

plaats
Veere
plaatsaanduiding
op de Veerse Stadswal
gemeente
Veere, Zeeland
streek
Walcheren
kadastrale aanduiding 1811-1832
Veere A (1) 421 Domein
geo positie
X: 35279, Y: 397026
N: 51.54943, O: 3.66104

constructie

modeltype
Ronde molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
inrichting

2 koppel maalstenen

versieringen

Een gevelsteen, afkomstig van deze molen, overleeft in de huidige De Koe.

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verbrand
opvolger
geschiedenis

Deze molen werd gebouwd met de onderdelen van de voorganger, een standerdmolen die ook 'De Koe heette. De molen was geheel geteerd omdat het metselwerk niet best was.

24-04-1736: Amsterdamsche Courant / Bron KB www.delpher.nl/
De Heeren Burgemeesteren en Regeerders der stad Vere, zullen door de Heeren derzelver Gecommitteerdens op den 5 May 1736 , des voormiddags ten 10 uuren, publyk aen de minstaenneemende Besteden, het maken van een nieuwe Steene-Kooren-Wind Molen , het repareeren van de houte Trappe en Galdery, staende op den Montfoortsen Tooren, als meede de Balance , bestaende in Timmer , smeeden, Metzel , Lood en Schalie-Werk, mitsgaders 't maken en Metselen van 9 á 10 roeden nieuwe Steene Kaye aen de haven binnen der zelver stad : Die midlerwyl onderrigtinge begeert , addresseere zig by den Stads Fabricq , alwaer de Conditien en Besteken van de voorn. Werken agt dagen te vooren te zien en te leezen zullen zyn.

De directie van de Registratie en Domeinen in de provincie Zeeland, Kantoor Veere, stelde op 6 december 1819 te koop op het Raadhuis van de stad Veere: een stenen korenwindmolen, ressorterende onder het voormelde kantoor.
Bron: Gazette van Gend, 15 nov. 1819.

Groninger courant, 29 juni 1838
Te Veere wilde, des morgens te 11 uren van den 20 dezer, een aldaar in den korenmolen werkende steenhouwersknecht, met name J.P. Brand, van Middelburg, voor een oogenblik zijn werk verlaten, en had, bij het buiten komen, het ongeluk van door eene der molenwieken aan het hoofd getroffen te worden. Dadelijk naar het Gosthuis gebragt, werd hem aldaar door den chirurgijnmajoor dr. Resler de vereischte hulp verleend, maar te vergeefs; hij is den volgenden dag, na veel lijden, bezweken, eene behoeftige weduwe en drie kinderen nalatende.

Deze molen verbrandde in de nacht van 14 op 15 november 1907 tijdens een hevige storm. Toen was Jaap Markusse de molenaar. Deze Markusse werd ook wel "Jaapje" genoemd en was afkomstig uit Noord-Beveland. Markusse liet na de brand De Koe bouwen door de welhaast legendarische Middelburgse molenmakers De Troye, maar ging door de hoge kosten failliet.