Molen De Ruiten, Slochteren

Slochteren, Groningen
b

korte karakteristiek

naam
De Ruiten
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig in circuit
bestemming

Vh. bemalen van de polder De Ruiten, thans buiten bedrijf

adres
Groenedijk 28a
9621 TL Slochteren
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06420
oude dbnr.
B362
Meest recente aanpassing
| Geschiedenis
media-bestand
Molen 06420 De Ruiten (Slochteren)
Bas Juk (15-10-2017)

locatie

plaats
Slochteren
gemeente
Midden-Groningen, Groningen
kadastrale aanduiding
Gemeente Slochteren, sectie P, nr. 2330
geo positie
X: 247506, Y: 580819
N: 53.20601, O: 6.77174
biotoopwaarde
2 (bedenkelijk)
landschappelijke waarde
Groot maar wordt verminderd door beplantingen. Inmiddels is er vanuit het westen veel gesnoeid.

contact en bezoek

bezoek/postadres
Groenedijk 28a
9621 TL Slochteren
molenaar
Henk Helmantel
telefoon
0598-392413
e-mail

social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
nee
open op zondag
nee
op afspraak
ja
openingstijden
op afspraak
toegangsprijzen
winkelinformatie
meelverkoop
nee
museuminformatie
gericht op scholen
nee
bijzonderheden
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Ruiten via fietsnetwerk.nl

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
kenmerken
functie
romp
Houten achtkant, gedekt met riet. De veldmuren bestaan voor het bovenste gedeelte uit geweegde delen, het onderste deel gemetseld met stiepen, waarop het achtkant rust.
kap
Gedekt met riet
inrichting

Houten vijzel

versieringen

Eenvoudige baard, wit geverfd, rood afgebiesd, met de opschriften '1935 "De Ruiten" 1975'

Op de binnenkant van de getrapweegde houten veldmuur naast de oostelijke deur staat een inscriptie: "1 October 1935 de molen klaar. Goedgekeurd door D. Knaap”

Op het rietdek is het jaartal '1935' aangebracht

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Neutenkruiwerk, kruilier
vlucht
21,45 / 21,50 m.
vang
Vlaamse vang; vangbalk met duim; vangstok
overbrenging

Bovenwiel 60 kammen
Bovenbonkelaar 31 kammen
Onderbonkelaar 48 kammen
Vijzelwiel 43 kammen
Overbrengingsverhouding 1 : 2,16

N.B. Onderbonkelaar en vijzelwiel zijn conisch uitgevoerd.

hoogte
wiekvorm
Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Molema ✉︎ 70 binnen 2018 2018 binnen aanw. 21,45
Vaags ✉︎ 253 buiten 2011 2011 buiten aanw. 21,50
Buurma ✉︎ 45 binnen 1974 1974 binnen 2018 21,40
Buurma ✉︎ 46 buiten 1974 1974 buiten 2011 21,50
Pot ✉︎ 2633 buiten 1929 1935 buiten 1973 21,40
wiekverbeteringen

Van 1935 tot 1961 had de molen zelfzwichting met Oud-Hollandse voorzomen op beide roeden. In 1961 werd de buitenroede voorzien van het systeem Fauël (fokwieken). Ondertussen bleef de zelfzwichting gehandhaafd.
Na de ruilverkaveling (o.m. herstel van stormschade en nieuwe roeden) kreeg de molen Oud-Hollandse ophekking met zeilen.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
De Prins van Oranje ✉︎ 1436 1894 1935 aanw.
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig in circuit
bestemming

Vh. bemalen van de polder De Ruiten, thans buiten bedrijf

molenmaker
A. en K. Dreise, Woltersum/Harkstede (1935)
omwentelingen
eigendomshistorie

De Molenstichting Midden- en Oost-Groningen is eigenaar sinds maart 2015, daarvoor was dit de Slochter Molenstichting sinds 1968, daarvoor de polder De Ruiten.

geschiedenis

Het waterschap De Ruiten (410 ha.) heeft in de loop der tijd nogal wat te stellen gehad met zijn molens: de huidige molen dateert pas uit 1935. Gebouwd ter vervanging van een op 12 december 1934 afgebrande molen, die op zijn beurt weer de opvolger was van een poldermolen die in juli 1854 afbrandde. Die toen verbrande molen dateerde uit 1786.

Deze molen, de derde ter plaatse dus, werd in 1935 gebouwd door de broers Aaltjo en Klaas Dreise (respectievelijk uit Woltersum en Harkstede). Zj maakten daarbij gebruik van de in 1935 afgebroken molen van de Zandwerfpolder onder Hellum, aan de zuidzijde van het Schildmeer.

Bij de bouw in 1935 had de molen zelfzwichting gekregen. In 1961 kreeg de molen, nog steeds met die zelfzwichting, fokken. In 1963 volgde een nieuwe vijzel.
Na overdracht aan de Slochter Molenstichting (1968) werd de molen voorlopig geconserveerd, maar de beruchte zware storm van 12/13 november 1972 beschadigde de molen behoorlijk: de kap dompte, maar viel gelukkig niet. Met een kraan kon de kap weer op zijn plaats worden gezet.

In 1973 volgde restauratie in het kader van de ruilverkaveling. Helaas raakte de molen door diezelfde ruilverkaveling zijn functie kwijt: de vijzel kwam droog te staan. Wat ook kwam te vervallen was de zelfzwichting: de molen kreeg weer Oud-Hollandse ophekking met zeilen. Eigenlijk onjuist, omdat de molen vanaf de bouw in 1935 altijd een wiekverbetering had gekend. Intussen groeide het landschap ter plaatse min of meer dicht.

Begin 2007 werden de koppen van de voeghouten opnieuw gesteld; deze waren zover doorgebogen, dat draaien niet verantwoord was. Daarna was de molen weer draaivaardig.

Vanaf juli 2010 was de molen opnieuw in restauratie. Het puin dat in de loop van de tijd in de oude waterloop van de molen was gekomen, werd er na jaren uitgegraven.
In 2011 is er een geheel nieuwe bilinga vijzel geplaatst. Met behulp van twee flinke duikers is er een circuit gemaakt; verder zijn windpeluw en voorkeuvelens vervangen.
Op 15 juni 2011 werd de buitenroede gestreken en vervangen door een nieuw exemplaar. Op 1 juli kon de molen voor het eerst in ongeveer 40 jaar weer water verzetten.
2 oktober 2018 is de inmiddels 44 jaar oude Buurma-binnenroede vervangen door een nieuw gelast exemplaar, ditmaal fabrikaat Molema.

Het blijft jammer dat de omgeving van deze molen sterk is verbost, al is de situatie inmiddels veel beter dan ca. 30 jaar geleden.

 

aanvullingen

toelichting naam

Deze molen is vernoemd naar de polder die hij kon bemalen.

trivia

Voor échte bewoners van Slochteren valt deze molen niet onder Slochteren maar onder Froombosch!

foto's

foto's