Molen De Hoop, Oudega/ Aldegea

Oudega/ Aldegea, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
De Hoop
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
05691 h
oude dbnr.
V481
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 05691 h De Hoop (Oudega/ Aldegea)
Ansichtkaart van de molen met erachter nog de oude standerdmolen

locatie

plaats
Oudega/ Aldegea
plaatsaanduiding
Mounehoek 3
gemeente
Smallingerland, Fryslân
geo positie
X: 196413, Y: 571705
N: 53.13050, O: 6.00593

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
versieringen
In de onderbouw zit een steen met het opschrift:


eerste steen gelegd door
Wilco F.Wilkens Hz.
en Anske W.Wilkens
17 maart 1908.

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
zelfzwichting op beide wieken
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Pot ✉︎ 2328 binnen 1915 1915? binnen 1919 17,75
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
verdwenen
gedeeltelijk afgebroken
geschiedenis
De molen verving een oude standerdmolen ter plaatse. Voor de herbouw werden onderdelen van een zaagmolen uit Dokkum gebruikt.

Na stormschade in 1918/19 en overschakeling op een machinale maalderij in 1922, werd de molen in 1924 gedeeltelijk afgebroken door een firma uit Rotterdam die de molen elders hebben herbouwd.

Bron: onbekend.
-----

Er is geen reden om aan te nemen dat met de sloop van de bovenbouw zou zijn gewacht tot in 1924.

In de Molenaar van 12 april 1922 bood de weduwe A. Wilkens de bovenbouw, as, roeden en maalstenen van de molen te koop aan. In het nummer van 19 juli van dat jaar vroeg ze een ruwoliemotor te koop.
In datzelfde nummer adverteerde ook C. Nieuwenhuijse uit Rotterdam (Van Heusdestraat 3a). Hij vroeg letterlijk “Molen-afbraak, alle onderdeelen afkomstig van Graan- en Watermolens tegen zeer billijke prijzen te koop”.

Het ligt voor de hand dat beide adverteerders contact hebben opgenomen en dat de molen daarop werd gesloopt. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid nog in het najaar van 1922 zijn gebeurd, omdat Nieuwenhuijse onderdelen nodig had (waarom anders adverteren?).

Molenaar Anske Wilkens (1887-1918) was de zoon van Wilco Frederik Wilkens (1843-1920) en beide worden op de gevelsteen genoemd. Hij was gehuwd met Jinke Douma (1888-1967) en dat was dus de weduwe die de molenonderdelen in 1922 te koop aanbood. Zij hertrouwde in 1923 met Elle Geerligs, een fouragehandelaar.

Dick Bunskoeke, 12 maart 2020.
nog waarneembaar

aanvullingen

trivia
Opvallend was dat bij deze molen de zelfzwichting aan beide kanten van de roede doorliep. Aan de kant van de voorzoom waren de kleppen even breed als de windborden. Deze methode werd in Nederland niet veel gebruikt.
Rob Pols.